Jo tie krasti šaurāk kopā lien,
Jo tā straume trako nevaldāmāk;
Jo tā straume nevaldāmāk skrien,
Jo tai straumē nostāvēt ir jāmāk.
Pavēli tai rokai, lai tā var!
Pavēli tiem acumirkļiem dažiem!

[..]

(I.Ziedonis, “Mobilizēšanās”)

 

Dārgās maģistrantes un dārgie maģistranti!

Tas laiks nu ir pienācis un pasākums ko informatīvi, brīdinoši vai citādu motīvu vadīti ik pa laikam vismaz piecu studiju gadu garumā ir pieminējuši Jūsu mācībspēki nu ir klāt! Valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens vairs nav kas tāls un iespējami varbūtējs, tas ir tagadnē notiekošais. Galamērķis un kārotā jurista kvalifikācija ir tik tuva, tomēr jāpārvar šis pēdējais izaicinājums, jāsper pieci plati, droši un pārliecinoši soļi un jurista izglītības finiša un pilnvērtīgas profesionālās karjeras starta līnija būs šķērsota.

Mēs, Fakultātes administrācija, docētāji un atbalsta personāls Jums esam devuši visu, ko spējuši. Tagad viss ir Jūsu rokās, prātos un atbildībā.

Mēs visi ticam Jums un kā nekad agrāk ceram, ka Jums izdosies! Taču, lai tas notiktu, jārīkojas ir Jums – saņemoties, lai cik ar grūti un nedroši nebūtu, ar ticību veiksmei, bet nepaļaušanos uz to, ar visaugstāko atbildības sajūtu, ar ticību sev un savām spējām un zināšanām.

 

Možu garu un asu prātu eksāmenā vēlot,

Visas Fakultātes vārdā, Jūsu dekāne un ex Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītāja prof. K.Strada-Rozenberga

 

P.S. Tiekamies izlaidumā.

Dalīties