Daudziem bakalaura diploms teju rokā, taču aicinām neapstāties pie sasniegtā un studēt maģistrantūrā!

15. jūnijā plkst. 17:00 notiks informatīva lekcija par profesionālā maģistra studiju programmu "Tiesību zinātne", kurā uzzināsiet par iestājeksāmenu, studijām, praksēm, maģistra darbu, valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un citiem aktuāliem jautājumiem. Lekciju vadīs studiju programmas direktore asoc.prof. Annija Kārkliņa. 

PREZENTĀCIJA 

 

Dalīties