© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Šī gada jūnijā notika pirmais valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens, kuru kārtoja dažādu Latvijas augstskolu profesionālo maģistra studiju programmu "Tiesību zinātne" studējošie. 9. jūlijā paziņoti kvalifikācijas eksāmena rezultāti, kas liecina, ka sekmīgi eksāmenu nokārtojuši 43 studenti - visi no Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes.

Kā liecina Tieslietu ministrijas sniegtā informācija, kopā no visiem, kuri kārtoja kvalifikācijas eksāmenu, sekmīgi to nokārtoja 33 % studentu. No eksāmena rezultātiem var secināt, ka studējošiem piemīt teicamas vai izcilas zināšanas noteiktās tiesību jomās un sadalījumā pa atsevišķiem jautājumiem daudzas atbildes ir novērtētas ar "9" vai "10". No visiem studentiem, kuri kārtoja eksāmenu 32 % nav nokārtojuši eksāmenu tikai vienā vai divās no tiesību jomām. Nākamajā semestrī šie studenti varēs pārkārtot tikai tās jomas, kas nav nokārtotas.

No visiem studējošiem, kuri kārtoja kvalifikācijas eksāmenu, lielākais studentu skaits nāca no LU Juridiskās fakultātes (JF) - tie bija 95 studenti. Sekmīgi valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja 45% LU JF studējošie.

Kvalifikācijas eksāmens organizēts vairākās daļās un tajā pārbaudītas studējošo zināšanas un prasmes dažādās tiesību jomās - Krimināltiesībās un kriminālprocesa tiesībās; civiltiesībās, civilprocesa tiesībās un komerctiesībās; konstitucionālajās tiesībās, administratīvajās tiesības un administratīvā procesa tiesībās; starptautiskās un Eiropas Savienības tiesībās; tiesību teorijā, tiesību filozofijā un Latvijas tiesību vēsturē. 

Nākamais valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens notiks 2022. gada ziemas sesijā.

Apsveicam mūsu studentus!

Dalīties