Ir uzsākta pieteikšanās Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes organizētajai Jauno juristu universitātei (JJU).

Līdz 21. septembrim ikviens 12. klases skolēns var pieteikties dalībai Jauno juristu universitātē, aizpildot pieteikuma anketu tīmekļa vietnē www.jaunojuristuuniversitate.lu.lv

Jau vairākus gadus LU Juridiskā fakultāte dod iespēju 12. klases skolēniem, kuriem interesē tiesību zinātne, piedalīties Jauno juristu universitātes nodarbībās. Programmas apguves gaitā skolēni iepazīst Latvijas tiesību sistēmas uzbūvi, valsts iekārtas tiesisko regulējumu, gūst priekšstatu par juridisko zinātni un tās apakšnozarēm – pamatjautājumiem civiltiesībās, krimināltiesībās, valsts tiesībās, starptautiskajās publiskajās tiesībās un Eiropas Savienības tiesībās.

Dalība Jauno juristu universitātē ir bez maksas, turklāt skolēnam tā var nodrošināt arī budžeta vietu, uzsākot studijas LU Juridiskajā fakultātē. Nodarbību cikla noslēgumā dalībniekus sagaida pārbaudījums, kas ietver jautājumus par Jauno juristu universitātes laikā apgūtajiem tematiem. Visi sekmīgie absolventi saņems diplomu, bet trīs augstāko rezultātu ieguvēji garantēs sev valsts budžeta finansētu studiju vietu LU Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” 1. kursā. Savukārt tie dalībnieki, kuri noslēguma pārbaudījumā būs ieguvuši 70% no vērtējuma, saņems 50 papildus punktus uzņemšanā LU Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmā.

Jauno juristu universitātes norise ieplānota tā, lai netraucētu veiksmīgas mācības vidusskolas finiša taisnē. Nodarbības norisināsies reizi mēnesī, sestdienās, no oktobra līdz februārim.

Lai dotu iespēju Jauno juristu universitātē piedalīties ikvienam interesentam, arī šogad nodarbības notiks tiešsaistē (Zoom platformā).

Dalīties