Šī gada 21. – 22. oktobrī norisināsies 8. Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) rīkotā starptautiskā zinātniskā konference, kuras tēma šogad ir “Jaunā tiesiskā realitāte: Izaicinājumi un risinājumi”.

Konferenci 21. oktobrī atklās ar plenārsēdi, kurā piedalīsies LU Juridiskās fakultātes dekāne prof. Kristīne Strada-Rozenberga, Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns prof. Gundars Bērziņš un Londonas Universitātes koledžas asociētais profesors Mārtiņš Paparinskis.

Divu dienu garumā noritēs darbs deviņās sekcijās, kopā vairāk nekā septiņdesmit piecas prezentācijas no Latvijas un ārvalstu tiesību zinātniekiem un praktiķiem. Sekcijās apskatīts plašs jautājumu loks – privāttiesību aktuālie jautājumi, Eiropas Savienības tiesību un starptautisko privāttiesību izaicinājumi, krimināltiesību aktuālie jautājumi, augstākās izglītības izaicinājumi mūsdienās, tiesību neaizskaramais minimums ārkārtas apstākļos, starptautisko publisko tiesību un cilvēktiesību aktuālie izaicinājumi, jaunākās attīstības tendences valststiesībās, jaunā regulējuma attīstība strauji mainīgajā digitālajā pasaulē, mediācija kā viens no strīdu risināšanas veidiem. Ar pilnu konferences programmu un sekciju darba kārtību var iepazīties konferences tīmekļa vietnē: www.lawconference.lu.lv

Ņemot vērā apstākļus Latvijā un pasaulē, konference šogad notiks tiešsaistē Zoom platformā. Ikviens interesents bez iepriekšējas reģistrēšanās varēs sekot līdzi konferences norisei, pievienojoties Zoom no tīmekļa vietnes www.lawconference.lu.lv.   

 

Dalīties