Labdien cienītās studentes un godātie studenti!

2021. gada 11. oktobra vakara Tiesību zinātnes studiju virziena padomes sēdē tika pieņemts lēmums par terminētu pāreju uz attālinātajām studijām. Pamatojoties uz šo lēmumu, izdots arī dekānes norādījums. Saskaņā ar nolemto, studijas no 13. oktobra līdz 15. novembrim visās programmās, visos kursos un visos nodarbību veidos notiek attālināti. Studiju virziena padomes lēmums tika pieņemts, ņemot vērā dažādus objektīvus apstākļus, tai skaitā speciālistu ieteikumu uz laiku samazināt kontaktēšanos arī vakcinēto un COVID pārslimojušo vidū, grupu lielumu praktiskajās nodarbībās, telpu tehnisko aprīkojumu, prasību pēc masku nēsāšanas arī praktisko nodarbību norises laikā utt. Ja epidemioloģiskā situācija pietiekami uzlabosies, pēc 15. novembra plānojam atgriezties pie tā studiju modeļa, kāds bija līdz šim.

Es, tāpat kā citi dekāni un LU administrācijas pārstāvji, vasarā aicināju visus vakcinēties, vakcināciju uztverot kā iespēju nepārtrauktām studijām klātienē. Tomēr cerības, kas tika saistītas ar vakcinācijas sniegto iespēju “atgriezties normālā, ierastā vidē”, nepiepildījās. Tam pamatā daudzi apstākļi, kas šobrīd vairs pat nav tik būtiski. Svarīgākais, ka situācija ir mainījusies, un šobrīd plaša klātienes savstarpēja kontaktēšanās var kļūt bīstama katram no mums un mūsu tuvākajiem, kā arī plašākai sabiedrībai, kurā daudzi nav pasargāti no COVID izraisītas smagas saslimšanas vai nāves. Šajā visiem grūtajā laikā aicinu būt saprotošiem un sociāli atbildīgiem, atsaukties speciālistu aicinājumiem, vakcinēties, ja tas vēl nav izdarīts, cik vien iespējams ierobežot kontaktus ar citām personām, lai kopīgiem spēkiem varētu panākt situācijas uzlabošanos. Situācijā, kad noteiktu neērtību esamība, kas neietekmē studiju kvalitāti, var sniegt kaut nelielu artavu kopējos pūliņos, aicinu atbalstīt nostāju ieklausīties speciālistos un neaprobežoties tikai ar MK pieņemto ierobežojumu formālu izpildi. Kaut viena mūsu studenta, pasniedzēja, viņu tuvinieku un mīļo cilvēku dzīvība un veselība ir daudzkārt svarīgāka par, cerams, īslaicīgām neērtībām, kad nevaram klātienē satikt viens otru, redzēt pasniedzējus un baudīt studiju dzīvi.

 

Būsim pacietīgi, iecietīgi un atbildīgi pret sevi un citiem!

Veselību vēlot,

Dekāne, prof. K.Strada-Rozenberga

 

NORĀDĪJUMS PAR STUDIJU PROCESA NORISI LĪDZ 15.11.2021.

Dalīties