21. – 22. oktobrī norisināsies Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes 8. starptautiskā zinātniskā konference “Jaunā tiesiskā realitāte: Izaicinājumi un risinājumi”.

Konferenci 21. oktobrī plkst. 10:00 atklās ar plenārsēdi, kurā piedalīsies LU Juridiskās fakultātes dekāne prof. Kristīne Strada-Rozenberga, Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns prof. Gundars Bērziņš un Londonas Universitātes koledžas asociētais profesors Mārtiņš Paparinskis.

Divu dienu garumā noritēs darbs deviņās sekcijās, kopā vairāk nekā septiņdesmit prezentācijas no Latvijas un ārvalstu tiesību zinātniekiem un praktiķiem. Sekcijās apskatīts plašs jautājumu loks – privāttiesību aktuālie jautājumi, Eiropas Savienības tiesību un starptautisko privāttiesību izaicinājumi, krimināltiesību aktuālie jautājumi, augstākās izglītības izaicinājumi mūsdienās, tiesību neaizskaramais minimums ārkārtas apstākļos, starptautisko publisko tiesību un cilvēktiesību aktuālie izaicinājumi, jaunākās attīstības tendences valststiesībās, jaunā regulējuma attīstība strauji mainīgajā digitālajā pasaulē, mediācija kā viens no strīdu risināšanas veidiem.

Konferenci tiešsaistē varēs vērot ikviens interesents bez iepriekšējas reģistrācijas. Pievienošanās Zoom platformai būs iespējama no konferences tīmekļa vietnes: www.lawconference.lu.lv

Konferences darbs abās dienās notiks divos Zoom kanālos. Pilna konferences programma un sekciju darba kārtība pieejama konferences tīmekļa vietnē: www.lawconference.lu.lv

Dalīties