22. oktobrī noslēgusies Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes 8. starptautiskā zinātniskā konference "Jaunā tiesiskā realitāte: Izaicinājumi un risinājumi” (New Legal Reality: Challenges and Perspectives), kas šogad dalībniekus un klausītājus pulcēja tiešsaistē Zoom platformā.

Divās dienās tika prezentēti gandrīz 80 referāti un apspriesti vairāk kā 30 stenda referāti, diskusijās pulcējot zinātniekus no vairāk kā 30 universitātēm vairāk kā 20 dažādās valstīs. Juridiskās fakultātes mācībspēki attīstījuši ciešu sadarbību ar citu universitāšu kolēģiem, par ko liecināja arī kopīgi sagatavotie referāti un izskanējušās idejas turpmākiem projektiem.

8. starptautiskās zinātniskās konferences organizācijas komitejas priekšsēdētājs, LU Juridiskās fakultātes docents Jānis Pleps norāda: "Fakultātes starptautiskā zinātniskā konference reizi divos gados kļuvusi par patiešām pamanāmu notikumu mūsu tiesiskajā sistēmā un spēj piesaistīt arī citu valstu tiesībnieku interesi. Esam gandarīti arī par plašo interesentu loku, kas divu dienu garumā sekoja norisēm konferences sekcijās. Paldies visiem, kas aktīvi līdzdarbojās un piedalījās konferences darbā! Gaidīsim vēl konferences rakstu krājumus, lai varētu vēlreiz izsekot svarīgākajām tēzēm un tiekamies pēc diviem gadiem nākamajā starptautiskajā konferencē Rīgā." 

Konferences dalībniekiem līdz 8. novembrim jāiesniedz raksti, kas tiks publicēti divos konferences rakstu krājumos. Konferences tīmekļa vietnē www.lawconference.lu.lv, interesentiem apskatei joprojām pieejami stendu referāti. 

Tuvāko nedēļu laikā, LU Juridiskās fakultātes Youtube kanālā vajadzētu tikt publicētiem plenārsēdes un sekciju ierakstiem. 

Dalīties