2021. gada novembrī iznācis 14. Latvijas Universitātes Žurnāls. Juridiskā zinātne numurs.

Žurnālā publicēti piecpadsmit raksti angļu valodā, tostarp deviņu ārvalstu autoru darbi. Šajā numurā lasāmi arī LU Juridiskās fakultātes mācībspēku – prof. R. Baloža, prof. J. Kārkliņa, doc. V. Mantrova, prof. J. Lazdiņa, doc. J. Plepa, asoc.prof. A. Rodiņas, asoc.prof. A. Kārkliņas, doc. E. Danovska, prof. J. Briedes, doc. D. Apses, doc. E. Grigores-Bāras - raksti.

Žurnāla elektroniskā versija (PDF) ikvienam pieejama šeit: https://www.apgads.lu.lv/juridiska-zinatne-/-law-nr-14/

Dalīties