2022. gada pirmajos mēnešos kā ierasts notiks ikgadējā Latvijas Universitātes (LU) starptautiskā zinātniskā konference, kuras ietvaros Juridiskās fakultātes (JF) studentiem būs iespēja ar referātu piedalīties studentu sekcijā.

Lai dotu studentiem iespēju gūt pieredzi un pilnveidot zināšanas un prasmes, Juridiskā fakultāte LU 80. starptautiskajā zinātniskajā konferencē iekļāvusi studentu sekciju, kurā piedalīties aicināti LU JF bakalaura un maģistra studiju programmās studējošie.

Lai pieteiktos konferencei:

  1. Studentam jāiegūst JF mācībspēka rakstveida rekomendācija (ieskenēts dokuments, dokuments parakstīts ar e-parakstu, mācībspēka e-pasta vēstule uz zemāk norādīto e-pasta adresi);
  2. Pieteikums, norādot vārdu, studiju programmu, kursu, referāta tēmu un pievienojot mācībspēka rekomendāciju, jānosūta uz e-pastu: agate_marta.saveja@lu.lv līdz 2022. gada 10. februārim.

 

Studentu sekciju vadīs LU Juridiskās fakultātes dekāne, prof. Kristīne Strada-Rozenberga. Sekcijas norise plānota 11. martā, attālināti. Laiks un norises forma tiks precizēta.

Dalībnieka uzstāšanās laiks 15 minūtes.

Dalīties