Latvijas Universitātes (LU) 80. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros no 7. februāra līdz 18. martam notiks plenārsēde un deviņas sekciju sēdes tiesību zinātnē. Kopumā konferencē tiks nolasīti 98 referāti. Konferences norise plānota attālināti un tai līdzi sekot varēs ikviens interesents.

7. februārī notiks LU Juridiskās fakultātes organizētā plenārsēde "Latvijas Republikas Satversmei 100", ko ar referātu "Ar domu par Latvijas valsts Satversmi pirms Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas" atklās profesors Jānis Lazdiņš. Plaša programma sagaidāma 8. februārī sekcijā "Latvijas privāttiesības laikmeta griežos", kurā tiks nolasīts 21 referāts.  

23. februārī konferences programmā krimināltiesību un kriminālprocesuālo tiesību sekcijas. Dienas pirmajā pusē notiks krimināltiesību sekcija “Satversmē garantēto tiesību aizsardzības nodrošinājums Krimināllikumā”, bet pēcpusdienā darbs turpināsies kriminālprocesuālo tiesību sekcijā “Kriminālprocess un Satversmē noteiktās vērtības”. Piektdien, 25. februārī, notiks Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību sekcija. Piepildīta dienas kārtība sagaidāma 3. martā, kad ieplānotas trīs sekciju sēdes - sekcija “Cilvēks un Satversme: personas pamattiesības un pienākumi”; sekcija „Tiesību teorijas un vēstures aktuālie problēmjautājumi”; sekcija “Mediācija – vērtīgās atziņas, pieredze, risinājumi”.  

Šogad konferences programmā iekļauta arī sekcija, kurā darbs noritēs angļu valodā. 11. martā notiks sekcija "Person before the Constitutional Court. Comparative aspects" un tajā piedalīsies seši tiesību zinātnieki no ārvalstīm. Konferenci LU Juridiskajā fakultātē noslēgs sekcija "Valststiesību aktuālie jautājumi", kas notiks 18. martā.  

Konferences programma šeit

Plašāka informācija par konferenci pieejama konferences tīmekļa vietnē www.konference80.lu.lv 

Dalīties