17. maijā LU Juridiskajā fakultātē viesosies Varšavas Universitātes tiesību zinātnes docents, zv.advokāts Dr. iur. Rafals Češlaks (Rafał Cieślak) ar vieslekciju “Public-private partnership as a form of implementing public tasks. The case of Poland" (lekcija notiks angļu valodā bez tulkojuma).

Lekcijā tiks atspoguļota tēma par to, kā publiskā un privātā sektora partnerība kā viens no publisko uzdevumu īstenošanas veidiem strādā Polijā. Vieslektoram šī tēma ir interešu un ilggadējas profesionālās darbības lokā, jo tā ir viena no tēmām, ar kurām doc.R.Češlaks(Rafał Cieślak) primāri nodarbojas jau 17 gadus.

Doc.R.Češlaks (Rafał Cieślak) ir eksperts publiskā un privātā sektora partnerības jomā un publiskajās tiesībās (“Chambers Europe”,  “ACQ5” un “Finance Monthly Law Awards” statistikas). Uz vieslektora darbības rezultātiem norāda arī dalība likumdošanas darba grupās, plašais publikāciju klāsts, runas konferencēs un semināros.

Ikvienam LU Juridiskās fakultātes studentam ir lieliska iespēja gūt ieskatu zināšanās, ko Dr. iur. Rafals Češlaks (Rafał Cieślak) var sniegt, apmeklējot tiešsaistes lekciju MS Teams, 17. maijā no plkst. 16.30 līdz 18.00. 

Dalīties