Foto: Zvērinātu advokātu birojs PwC Legal

31. maijā noslēdzās ZAB "PwC Legal" , Konkurences padomes un Rīgas Juridiskās augstskolas rīkotais zinātnisko darbu konkurss konkurences tiesībās. Par konkursa uzvarētāju tika atzīta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesionālā maģistra studiju programmas "Tiesību zinātne" 1. kursa studente Linda Lielbriede, saņemot 1000 eiro naudas balvu no PwC Legal, prakses vietu Konkurences padomē un ceļazīmi uz Rīgas Juridiskās augstskolas rīkoto Vasaras skolu. Lindas Lielbriedes izvēlētā tēma bija par konkurences pārkāpumu lietās iegūto pierādījumu izmantošanu civillietās un krimināllietās. 

Konkursam kopumā tika iesniegti astoņi darbi. Piecu darbu autori, kas konkursā ieguva visaugstāko žūrijas vērtējumu, savus zinātniskos darbus prezentēja vērtēšanas komisijai. Zinātniskie darbi bija sagatavoti par tādām tēmām kā uzņēmumu apvienošanās kontrole digitālajā laikmetā, sadarbība ilgtspējīgu tehnoloģiju pētniecībā, kriminālprocesuālie aspekti, valsts atbalsts COVID-19 kontekstā ar konkurences tiesībām. 

Pārējie konkursa dalībnieki par dalību saņēma veicināšanas balvas. Rīgas Juridiskās augstskolas simpātiju balvu un vietu Juridiskās augstskolas rīkotajā Vasaras skolā saņēma arī Amsterdamas universitātes Starptautisko un Eiropas tiesību maģistra programmas studente, LU Juridiskās fakultātes absolvente Samanta Lidere un RJA absolvente, Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu maģistra programmas studente Patrīcija Bodniece. 

Apsveicam!

 

Dalīties