Cilvēktiesības.info sadarbībā ar Tiesībsarga biroju rīko konkursu tiesību zinātņu studentiem - aicināti piedalīties akreditētās bakalaura, maģistra vai doktora līmeņa tiesību studiju programmās studējošie. Darbu konkursam var iesniegt līdz 1. augustam.

Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt tikai vienu rakstu. Rakstam nedrīkst būt vairāk par vienu autoru. Raksta ieteicamais garums ir 1500-2000 vārdi, neieskaitot atsauces. Darbam jābūt noformētam atbilstoši vadlīnijām.

Konkursa trīs labāko darbu autori saņems naudas balvas 150, 100 un 50 eiro apmērā, seši labākie raksti tiks publicēti portālā www.cilvektiesibas.info un tiks piešķirta arī Tiesībsarga atzinība.

Izvērtējot darbus, tiks ņemts vērā:

  • Tēmas aktualitāte Latvijas kontekstā;
  • Tēmas aktualitāte pašreizējo aktuālāko starptautisko notikumu kontekstā;
  • Temata izklāsta skaidrība;
  • Tiesību avotu un to analīzes precizitāte;
  • Valodas un interpunkcijas lietojums.

 

Rakstus iespējams iesniegt līdz 2022. gada 1. augustam, iesūtot tos uz madara@baltichumanrights.org. Darbus izvērtēs cilvektiesibas.info redaktori un Tiesībsarga biroja pārstāvji. Uzvarētāju pasludināšana notiks 2022. gada 10. augustā.

Dalīties