Ikvienam interesentam ir iespēja iegādāties Juridiskās fakultātes konferenču rakstu krājumus, kamēr vien tie ir pieejami. Iegādei pieejami gan Latvijas Universitātes ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumi, gan Juridiskās fakultātes organizēto starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumi. 

Jaunākie izdevumi: 

LU 80. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums "Latvijas Republikas Satversmei – 100"

LU Juridiskās fakultātes 8. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumi - pirmā un otrā daļa

  

 

Rakstu krājumu pieejamību un to saņemšanu var noskaidrot, rakstot vai zvanot fakultātes sekretārei Baibai Būverei (Baiba.Bruvere@lu.lv, tālr. 67034560).

Summa:

  1. LU Juridiskās fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums EUR 15,00 (t.sk. PVN)    
  2. LU ikgadējās zinātniskās konferences Juridiskās fakultātes rakstu krājums EUR 8,00 (t.sk. PVN)

Informācija par maksājumiem šeit. 

Dalīties