No 29. augusta līdz 2. septembrim norisināsies Prof. K. Dišlera Publisko tiesību vasaras skola vides tiesībās.

Piecu dienu lekciju ciklā būs iespēja iegūt vērtīgas zināšanas, iepazīties ar vides tiesību nozares praktiķiem un satikt jaunus draugus un domubiedrus! Vasaras skola ir atvērta ikvienam studentam, kam ir vēlme un apņēmība papildināt savas esošās vai arī iegūt pilnīgi jaunas zināšanas.

Programmā:

  • vides tiesību vispārējie principi;
  • vides tiesības tiesu praksē;
  • vides tiesības starptautisko cilvēktiesību kontekstā;
  • ilgtspējīgas attīstības princips un klimata pārmaiņas;
  • teritorijas plānojums, aizsargājamās teritorijas un ietekmes uz vidi novērtējums;
  • sabiedrības iesaiste vides tiesību jautājumos;
  • ainavu aizsardzība;
  • atbildība par pārākumiem vides tiesību jautājumos
  • u.c.

Pieteikšanās līdz 26. augustam, aizpildot reģistrācijas anketu šeit.

Uz tikšanos Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē no 29. augusta līdz 2. septembrim!

 


Vasaras skolu organizē Profesora Kārļa Dišlera fonds, zvērinātu advokātu birojs COBALT un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde. Atbalsta Rīgas Juridiskā augstskola.

Dalīties