Academy of European Law (ERA) “Young European Lawyers Contest” tiesu izspēle

Šī izspēle ir lieliska iespēja jaunajiem juristiem (juristi – praktikanti vai juristi pirmajā gadā pēc kvalifikācijas iegūšanas) iegūt neatņemamu pieredzi un zināšanas par Eiropas Savienības tiesībām. Izspēlei nepiesaka komandu, bet gan katrs dalībnieks piesakās individuāli. Pēc tam dalībnieki tiek apvienoti starptautiskās komandās – tātad ne tikai zināšanas, bet jauni draugi, starptautiska vide un praktiska pieredze pārrobežu aspektu koordinēšanā. Izspēlēs valoda- angļu.

Konkurss pulcē jaunus un nesen kvalificētus juristus, lai uzsvērtu Eiropas tiesību nozīmi viņu turpmākajā juridiskajā praksē. Komandās, kas sastāv no konkursantiem no dažādām Eiropas valstīm, viņi stāsies priekšā izaicinājumam pielietot savas zināšanas par Eiropas tiesībām praktiskos lomu spēles scenārijos. Konkursa praktiskais pienesums ir nenovērtējams, jo aptver gan pieteikumu gatavošanu, gan sarunu procesu, gan argumentu aizstāvēšanu tiesneša priekšā.
Vairāk informācijas par ERA organizēto tiesu izspēli: https://younglawyerscontest.eu/

Pieteikšanās jau ir sākusies un tā noslēgsies 03.01.2023.

 

Academy of European Law (ERA) apmācības juristiem par Eiropas Savienības tiesībām un tiesvedību

Padziļinātajās apmācībās galvenā uzmanība tiks pievērsta Eiropas Savienības Tiesas tiesvedības praktiskiem aspektiem, tostarp judikatūras novitātēm. Galvenie temati: tiesvedība EST, ES tiesiskās aizsardzības līdzekļi, procedurālie jautājumi, praktiski padomi. Apmācības notiks klātienē, darba valoda - angļu.

Vairāk informācija par apmācībām, pieteikšanās procesu, maksu un izmaksu segšanu: https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=NEW&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=131101

Pieteikšanās noslēgsies 04.11.2022.

Dalīties