ŽurnālaJournal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (JIPITEC) 41. izdevumā publicēts raksts “Deviation from Objective Requirements for Conformity With a Contract of Digital Content or Digital Service: The Assessment of Its Use” , kura autori ir LU Juridiskās fakultātes doc. Vadims Mantrovs, prof. Jānis Kārkliņš, lekt., pētniece Irēna Barkāne, dr.iur.cand. Zanda Dāvida, Salvis Kārklis un Kristaps Silionovs.

Raksts elektroniski pieejams šeit.

JIPITEC ir Scopus datubāzē indeksēts žurnāls, kas iepriekšējā gadā bija pirmās kvartiles (Q1) žurnāls šajā datubāzē.

 


Izstrādāts Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta (FLPP) Nr.  lzp-2020/2-0265  “Patērētāju aizsardzības stiprināšana digitālajā un datu laikmetā: jauno patērētāja pirkuma direktīvu ieviešana Latvijas tiesību sistēmā” ietvaros.

Dalīties