No 2023. gada februāra līdz maijam notiks Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. Lai iesaistītu studējošos pētniecībā, Juridiskās fakultātes bakalaura un maģistra studiju programmas studentiem ir iespēja pieteikties dalībai Studentu sekcijā.

Studentu sekcijas norise ieplānota 21. aprīlī un to vadīs LU Juridiskās fakultātes dekāne, profesore Kristīne Strada-Rozenberga (telpa un laiks tiks precizēts).

Lai pieteiktos dalībai Studentu sekcijā:

  • studentam jāiegūst JF mācībspēka rakstveida rekomendācija (ieskenēts dokuments, dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu, mācībspēka e-pasta vēstule uz zemāk norādīto e-pasta adresi);
  • jāiesniedz tēzes (maksimālais apjoms 1500 rakstu zīmes);
  • Pieteikums (pievienojot tēzes un mācībspēka rekomendāciju; norādot studiju programmu un kursu) līdz 30. martam jānosūta uz e-pastu agate_marta.saveja@lu.lv.
 

Pētījuma tematu studenti var noteikt paši un zinātnisko darbu veikt jebkurā tiesību nozarē. Referātam jāatbilst studiju darba noformēšanas noteikumiem, referāta apjoms - ne vairāk kā 20 000 rakstu zīmes ar atstarpēm.
Prezentācijas laiks 15 minūtes. 

 

Sekcijas dalībniekiem būs iespēja iesniegt rakstu, publicēšanai konferences rakstu krājumā.  Ja raksts atbildīs visām prasībām, tas tiks recenzēts. Raksta iesniegšanas termiņš 03.04.2023., iesniedzams elektroniski juridiska.fakultate@lu.lv. Raksta noformēšanas prasības drīzumā tiks publicētas.

Dalīties