© Toms Grīnbergs, 2023. © Latvijas Universitāte, 2023

Pulcējot 70 dalībniekus no Latvijas un ārvalstīm (Vācijas, Čehijas, Ukrainas, Polijas, Šveices, Horvātijas, Somijas, Gruzijas, Lietuvas, Igaunijas) noslēgusies Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes rīkotā 9. starptautiskā zinātniskā konference, kuras tēma šogad bija "Brīvības robežu pārskatīšana, dzīvojot apdraudējumu apstākļos" .  

Konferences atklāšanā klātesošos uzrunāja tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, LU Juridiskās fakultātes dekāne, profesore Kristīne Strada-Rozenberga un konferences organizācijas komitejas priekšsēdētāja, profesore Sanita Osipova.  

Plenārsēdē referēja profesors Franks Šēfers (Frank Schäfer) no Freiburgas Universitātes Vācijā, Viļņas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore Vigita Vebraite (Vigita Vėbraitė), profesors Gabriels Tavits (Gaabriel Tavits) no Tartu Universitātes un LU Juridiskās fakultātes asociētā profesore Inga Kačevska. Plenārsēdes ierakstu iespējams noskatīties LU Juridiskās fakultātes Youtube kanālā šeit.

Divu dienu garumā, 9. un 10. novembrī, norisinājās darbs 8 sekcijās, sešas sekcijas notika LU Juridiskajā fakultātē, bet divas tiešsaistē.  

LU Juridiskā fakultāte izsaka pateicību Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam par atsaucību un konferences ārvalstu viesu uzņemšanu.  

Dalīties