Marta izskaņā viena no pasaulē prestižākajām akadēmiskajām izdevniecībām Brill | Nijhoff izdevusi Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesores Dr.iur. Daigas Rezevskas grāmatu angļu valodā "General Principles of Law. Natural Rights, Legal Methods, and System Principles" (Vispārējie tiesību principi. Dabiskās tiesības, juridiskās metodes un sistēmas principi).

Grāmata ietver mūsdienu tiesību teoriju, kas raksturīga un pielietojama demokrātisku tiesisku valstu tiesiskajās sistēmās, no vispārējo tiesību principu skatupunkta. Tajā detalizēti, teorētiski un balstoties uz judikatūru, skaidrots vispārējo tiesību principu fenomens – kā tiesību avots un tieši piemērojamas tiesību normas. Tas ir darbs tiesību teorijā, tiesību filozofijā un juridisko metožu mācībā, bet vienlaikus grāmata palīdzēs arī pasaules mērogā tiesību zinātniekiem un praktiķiem tiesību sistēmu pārejas jeb transformācijas jomā, jo darbs uzskatāmi parāda, kā skaidra un precīzi izstrādāta vispārējo tiesību principu teorija ir palīdzējusi Latvijai pārvarēt padomju tiesību sistēmas iezīmes.

Priekšvārda autore ir Eiropas Savienības Tiesas tiesnese, prof. Ineta Ziemele.

Vairāk informāciju par grāmatu skatīt šeit:

https://brill.com/display/title/69657?language=en

Dalīties