Šā gada maijā starptautiski pazīstamajā izdevniecībā “Routledge” iznākusi grāmata “Comparative Administrative Law. Perspectives from Central And Eastern Europe” (“Salīdzinošās administratīvās tiesības: Centrāleiropas un Austrumeiropas skatījums”). Grāmatas līdzautori ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēki profesore Jautrīte Briede un asoc. profesors Edvīns Danovskis.

“Šī grāmata ir nozīmīgs kolektīvs ieguldījums Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu administratīvo tiesību izpētē. Tā ieinteresēs dažādas auditorijas: pētniekiem, kuri specializējas dažādos administratīvo tiesību jautājumos, grāmata būs noderīga dēļ sistēmiskās un salīdzinošās analīzes; praktiķi tajā atradīs daudz informācijas par administratīvo tiesību piemērošanu attiecīgajās valstīs, bet studenti to varētu izmantot, lai padziļinātu savas zināšanas par dažādiem administratīvo tiesību aspektiem” – šādi grāmatu raksturo Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis Dr. Irmantas Jarukaitis.

Grāmatā ietverts apskats par Čehijas, Ungārijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas un Ukrainas administratīvajām tiesībām. Katrai valstij veltītajā nodaļā aplūkota administratīvo tiesību ģenēze un pamatjēdzieni, administratīvo tiesību sistēma un tādi salīdzināmi administratīvo tiesību jautājumi kā valsts dienests, valsts pārvaldes darbības formas, tiesu kontrole pār valsts pārvaldes darbību, kā arī juridiskā atbildība administratīvajās tiesībās.

Plašāka informācija izdevniecības tīmekļa vietnē šeit. 

Dalīties