Foto Doviles Sagatienes privātais arhīvs

29. maijā plkst. 15:00 notiks viesprofesores asoc.prof., pētnieces Doviles Sagatienes (Dovilė Sagatienė) tiešsaistes lekcija "Memory Laws in the Baltic States: the Meaning and the Future". 

Lekcija notiks Zoom platformā. Zoom saite šeit.

Pievienoties aicināts ikviens interesents. 

Kopš 2022. gada Dovile Sagatiene ir pēcdoktorantūras pētniece projektā "MEMOCRACY" (Volkswagen Stiftung, 2021-2024). D.Sagatienes disertācijā (2013. g.) par padomju laika vispārējās jurisdikcijas tiesām okupētajā Lietuvā galvenā uzmanība tika pievērsta tiesu sistēmas problēmām. Iepriekšējo pēcdoktorantūras pētniecības laiku D. Sagatiene kā Fulbraita stipendiāte (Fulbright Scholar) pavadīja Kolumbijas Universitātē, Harimana institūtā (2019. –2020. g.).

 

Dalīties