Oksana Diāna Pancu (Oxana Diana Pancu) LU Juridiskajā fakultātē

Jūnijā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē viesojās Oksana Diāna Pancu (Oxana Diana Pancu) no Lučiana Blagas universitātes Sibiū (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) Rumānijā. Oksana Pancu ir Lučiana Blagas universitātes Juridiskās fakultātes kancelejas vadītāja un Latvijā viesojās, izmantojot Erasmus+ personāla mobilitāti, kuras mērķis ir universitāšu darbinieku pieredzes apmaiņa ārvalstu partneraugstskolās.

Viesojoties LU Juridiskajā fakultātē, Oksana Pancu tikās ar fakultātes darbiniekiem, tostarp izpilddirektori Anitu Brakšu un dekāna p.i. asistentu Robertu Kokinu, iepazinās ar fakultātes administratīvo darbu, metodiķu darba uzdevumiem un ikdienu.Tika salīdzināts kopīgais un atšķirīgais darba organizācijā.

Erasmus+ mobilitātē var piedalīties gan docētāji, gan arī augstskolas vispārējais personāls. LU mācībspēki un vispārējā personāla darbinieki ir aicnāti izmantot iespējas un piedalīties apmaiņas programmā. Erasmus+ programmā piedalās 33 valstis. Partneraugstskolu saraksts un plašāka informācija pieejama šeit.

Dalīties