Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ir lielākā un senākā tiesību zinātņu studiju īstenotāja Latvijā, kas studentiem sniedz augstākā līmeņa zināšanas un prasmes jurisprudencē. LU Juridiskā fakultāte piedāvā 3 maģistra studiju programmas.

Tiesības un organizāciju pārvaldība

Akadēmiskā maģistra studiju programmas “Tiesības un organizāciju pārvaldība” saturs pielāgots Latvijas publiskā un privātā sektorā strādājošo vajadzībām - vadītāju kompetenču padziļināšanai tiesību zinātņu jomā. Studiju programma sniedz iespēju iegūt vērtīgas un praktiski pielietojamas zināšanas personām bez iepriekšējas juridiskās izglītības.  Programmā iekļauti tādi studiju kursi kā personāla vadības juridiskie aspekti, korporatīvās pārvaldības tiesības, līgumtiesības un īpašuma tiesības, valsts institucionālā sistēma un administratīvais process, publisko iepirkumu vadība u.c.

Studijas norit nepilna laika klātienes formā, 3 semestrus (1, 5 gadi). Nodarbības notiek piektdienās no plkst. 16.30 (2 nodarbības), sestdienās no plkst. 9.00 (3-4 nodarbības) un dažos darba dienu vakaros no plkst. 18.15.

Plašāk par studiju programmu šeit

 

Aktieris, VSIA "Dailes teātris" izpilddirektors un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes absolvents Gints Andžāns par studijām maģistra studiju programmā "Tiesības un organizāciju pārvaldība" teic:

"Studijas LU maģistra studiju programmā “Tiesības un organizāciju pārvaldība” bija vērtīgi, gudri un nākotnē vērsti izmantots laiks savu zināšanu papildināšanai. It sevišķi tāpēc, ka programma pielāgota studentiem bez iepriekšējas juridiskās izglītības. Viedi pasniedzēji, kuros ir aizraujoši klausīties un no kuriem ir ko aizgūt, novērtējot viņu profesionālo pieredzi jurisprudencē." 

 

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra studiju programma “Tiesību zinātne” paredzēta augstākā līmeņa profesionālu tiesību speciālistu sagatavošanai. Studiju programma, pamatojoties uz valsts noteiktajiem standartiem, paredz trīs veidu studiju prakses (Civiltiesisko, Administratīvi tiesisko un Krimināltiesisko praksi).

Studijas plānotas vienu dienu nedēļā klātienē (no plkst. 9.00 - 18.00, atkarībā no studējošo B daļas kursu izvēles) visa semestra garumā.

Lai iegūtu jurista kvalifikāciju ir jānokārto valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Reflektantiem, kuri vēlas pretendēt uz budžeta vietu, jākārto iestājeksāmens, kas notiks 2024. gada 16. jūlijā. Ja nevēlas pretendēt uz budžeta vietu, studijām piesakās noteiktajā uzņemšanas kārtībā.

Plašāka informācija par studiju programmu šeit

Pirmstiesas izmeklēšana

Studēt var tikai tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas. Plašāka informācija par programmu šeit. 

 

Uzņemšanas kārtība

Pieteikšanās maģistra studijām notiek no 1. līdz 12. jūlijam. 

Pieteikšanās nosacījumi maģistra studiju programmās šeit

Dalīties