Tiesas procesa izspēles ir būtiska studiju procesa daļa Juridiskajā fakultātē. Tikai inscenējot tiesas procesu un sagatavojot procesuālos dokumentus, tiesību studenti iegūst prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas ikvienam juristam. ​Tiesas procesa modelēšana​ ​Juridiskajā fakultātē jau izsenis ir zināma studentu apmācības metode​, tāpat fakultātes studenti​ ik gadu​ piedalās arī ​dažādās ​starptautiskās sacensībās, kurās inscenē tiesas procesa norisi. ​Lai studiju vidi piemērotu šai apmācības formai, fakultātē izveidota auditorija ar tiesas zāles iekārtojumu. ​Šāda auditorija ar līdzīgu funkciju universitātē ​bijusi arī agrāk, taču fakultātes administrācijai 1999. gada vasarā viesojoties Stokholmas universitātē un aplūkojot tās tiesas zāli, nolemts auditoriju no jauna izveidot arī Juridiskajā fakultātē. Tiesas zālē ierīkotas arī videokameras, lai pēc izspēles studentiem būtu iespēja aplūkot videoierakstu un savu sniegumu izvērtēt un uzlabot. ​Šobrīd tiesas zāle ​tiek izmantota praktiskām seminārnodarbībām, studentu komandu treniņiem, gatavoties starptautiskām tiesas procesa izspēlēm un promocijas darbu aizstāvēšanas reizēm. Tāpat zālē regulāri uz savām sēdēm sanāk Juridiskās fakultātes dome.