"Ar administratīvo justīciju tiesiska valsts iegūst savu īsto izveidojumu."

Ar šo profesora Kārļa Dišlera citātu Eiropas Tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvija) izsludināja pirmās nacionāla līmeņa administratīvās tiesas procesa izspēles, kas tika rīkotas par godu Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās gada jubilejai 2005. gadā. Sākotnējā iecere attīstījās tik veiksmīgi, ka organizatori izspēlei saņēma vairāk nekā 30 studentu komandu pieteikumus. Pēc gandrīz 10 gadu pārtraukuma Administratīvo tiesību tiesas procesa izspēle atkal norisinājās 2014. gadā. Izspēles mērķis ir piedāvāt studentiem iespēju izbaudīt īsta tiesas procesa gaisotni, gan sagatavojot procesuālo dokumentu paraugus, gan aizstāvot savu pozīciju mutiskajās izspēlēs, kas maksimāli pietuvinātas īstam tiesas procesam. Mutiskās izspēļu daļas laikā izspēļu sacensību dalībniekus uzklausa un tiesnešu lomās iejūtas Latvijā atzīti tiesību zinātnes speciālisti, profesionāli juristi - praktiķi, augstskolu mācībspēki un tiesneši.
2016. gada izspēlē pirmo reizi uzvarēja Rīgas Stradiņa universitātes studenti Artjoms Volaščuks un Toms Zariņš, atstājot Latvijas Universitātes studentu Līgas Dāces un Laimas Jakobsones komandu otrajā vietā. Administratīvo tiesnešu biedrības specbalva par vislabākajām administratīvā procesa un administratīvo tiesību zināšanām piešķirta LU studentēm Līgai Dācei un Laimai Jakobsonei. Par Labāko izspēles oratoru atzīts Artjoms Volaščuks. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2016.gada 8.novembrī, Nr. 45 (948).
2015. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentes Dārta Freimane un Andra Gulbe. Andra Gulbe arī tika atzīta par Labāko oratori. Par izspēles autoritatīvāko tiesnesi tika atzīts Agris Dreimanis. Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība pasniedza savu simpātiju balvu, kuru saņēma LU studenti Baiba Zvejniece un Miķelis Zumbergs. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2015.gada 27.oktobrīIzspēles fotogalerija
2014. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Jānis Ciguzis, Liene Ābola un Edvarts Gaigals. Par Labāko oratoru tika atzīts Edvarts Gaigals, bet Labāko rakstisko darbu tiesnešu vērtējumā bija sagatavojušas Ilga Vaļko, Ilona Jakušenoka un Līna Lazdiņa. Tika pasniegtas arī speciālbalvas: Konkurences padome speciālbalvu pasniedza Andrim Dimantam, kurš "vislabāk spējis izprast konkurences tiesību garu". Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta speciālbalvu saņēma Ance Drīksne, savukārt īpašu zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Bitāns" atzinību izpelnījās Ilga Vaļko, Ilona Jakušenoka un Līna Lazdiņa. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2014.gada 4.novembrī, Nr. 43 (845).
Gadu pēc Administratīvā procesa likuma pieņemšanas ELSA Latvija pārstāvji secināja, ka Latvijā nepieciešami administratīvā procesa speciālisti, kas pārzinātu jaunos procesa noteikumus un spētu pietiekami kompetenti piedalīties jaunizveidoto administratīvo tiesu darbībā gan kā tiesneši, gan arī kā pušu pārstāvji lietās. Tā ELSA Latvia pārstāvji nolēma rīkot administratīvās tiesas procesa izspēles Latvijas augstskolu tiesību studentiem, lai veicinātu topošo juristu interesi par administratīvo tiesas procesu, pievērstu sabiedrības uzmanību aktuālām problēmām administratīvajā procesā, kā arī sekmētu tam nepieciešamo zināšanu apguvi. Izspēles izpelnījās nedalītu tiesību studentu uzmanību un tika saņemts vairāk kā 30 komandu pieteikumu no Latvijas Universitātes, kā arī Biznesa augstskolas “Turība” un Daugavpils Universitātes studentu vidus. Priekšsacīkstes norisinājās Administratīvās rajona un apgabaltiesas telpās, savukārt tiesnešu lomās iejutās administratīvās tiesas tiesneši, kā arī atzītas tiesību zinātņu autoritātes un mācībspēki, piemēram, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, Tieslietu ministres padomnieks un LU Juridiskās fakultātes lektors Arvīds Dravnieks, LU JF prodekāns Jānis Lazdiņš, kā arī citi tiesneši un juristi no advokātu birojiem, Valsts Cilvēktiesību biroja, Satversmes tiesas un citām iestādēm. Izturot saspringto priekšsacīkšu kārtu un pusfinālu ar bargajiem tiesnešiem un viņu neskaitāmajiem āķīgajiem un provocējošajiem jautājumiem, pēc sīvas konkurences finālā izvirzījās divas LU JF komandas. LU Mazajā aulā pēc aizraujošām debatēm finālā un tiesas (deviņu tiesnešu paplašinātā sastāvā) jautājumu krusas uzvaru guva LU JF komanda, kuru pārstāvēja Marina Borkoveca, Uģis Lapiņš un Mārtiņš Rudzītis. Šī komanda ieguva balvu arī par sacensību Labāko rakstisko darbu. Otrās vietas ieguvēji Kalvis Vanags un Andris Kaņeps atpalika no uzvarētājiem tikai par vienu tiesneša balsi. Par Labāko oratoru tiesa atzina Andri Kaņepu. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2005.gada 31. maijā, Nr. 20 (375).