Tiesas procesa izspēles starptautiskā līmenī ne vienu reizi vien sevi pierādījušas kā efektīvu un interesantu veidu, kādā studenti var attīstīt juridisko domāšanu un profesionālās iemaņas. Tā 1999. gadā piecu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes vecāko kursu studentu iniciatīvas rezultātā radās ideja noorganizēt līdzīgas sacensības Latvijā, aicinot tajās piedalīties visas Latvijas augstskolas, kuras realizē tiesību zinātnes studijas. Sacensību norise tika iedalīta divos posmos: rakstiskajā daļā un mutiskajā daļā. Tika izstrādāts sacensību kāzuss, kurā formulēta konkrēta tiesiska problēma, dalībniekiem dodot iespēju kvalitatīvi argumentēt kā vienas, tā otras strīdā iesaistītās puses labā. Katrai studentu komanda 3– 4 dalībnieku sastāvā rakstiski formulēja savus argumentus par labu kā vienai, tā otrai pusei referāta veidā un iesniedza šos darbus izspēļu organizatoriem, kuri tālāk tos nodeva pieredzējušu juristu vērtēšanai. Tās komandas, kuras pēc rakstisko darbu novērtēšanas ieguva vislielāko punktu skaitu, tika izvirzītas izspēļu mutiskajai daļai. Izspēļu mutiskajā daļā studentiem sava argumentācija bija jāizklāsta tiesnešiem inscenēta tiesas procesa laikā gan no prasītāja, gan atbildētāja pozīcijām. Šāda sacensību kārtība līdz šim pamatos saglabājusies arī turpmāk. Pirmajā izspēļu gadā kāzuss aptvēra civiltiesību tematus, taču vēlāk tiesību nozare tika mainīta, un nu jau par tradīciju ir kļuvis šajās izspēlēs iztirzāt aktuālus konstitucionālo tiesību jautājumus. Tā izspēle 2003. gadā ieguva ievērojamā Latvijas valststiesību zinātnieka profesora Kārļa Dišlera vārdu. Mutiskās izspēļu daļas laikā izspēļu sacensību dalībniekus uzklausa un tiesnešu lomās iejūtas Latvijā atzīti tiesību zinātņu speciālisti, profesionāli juristi praktiķi, augstskolu pasniedzēji un tiesneši. Sacensību tiesāšanā ir piedalījušies Satversmes tiesas tiesneši, Augstākās tiesas senatori, augstskolu mācībspēki, kvalificēti juristi un tiesneši. Izspēles pirmajos gados sacensības rīkoja iepriekšējo tiesas izspēļu uzvarētāji (šis gods vienmēr tika LU JF studentiem). Lai izslēgtu iespēju, ka uzvarētāju vidū trūktu iespēju vai entuziasma turpināt šo tradīciju, kopš 2003. gada izspēļu rīkošana nodota ELSA Latvija pārziņā. Liela loma tiesas izspēļu attīstībā ir bijusi arī LU JF, kas tās atbalstījusi gan finansiāli, gan ar telpām u.c. tehniskos jautājumos. Tāpat jāpateicas arī Sorosa fondam, kas padarīja iespējamas pirmās trīs izspēles no 1999. gada līdz 2002. gadam. Neatsveramu atbalstu kopš 2003.gada ir sniedzis "Latvijas Vēstnesis" un Tiesu namu aģentūra, sagādājot vērtīgas balvas sacensību uzvarētājiem, kā arī juridiskie biroji– "Sorainen", "Kļaviņš un Slaidiņš", "Skudra un Ūdris" un citi. Izmantota ELSA Latvijas Valdes locekles D. Lepikas sagatavotā informācija, kas publicēta žurnālā "Jurista Vārds", 18.10.2005. Nr. 39 (394).

2022. gadā XXIV prof. K. Dišlera tiesas procesa izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas studentu komanda “VINCIT QUE SE VINCIT” (Andīna Brīvule, Kristīne Ilga Budkēviča un Raivo Bunde, trenere Katrīna Salmgrieze).

Par fināla un priekšsacīkšu labāko oratori tika atzīta LU Juridiskās fakultātes maģistrantūras studente Rebeka Laveniece no komandas “Pēdējais brīdis”.

Par izspēles labāko rakstisko darbu autoriem tiesnešu vērtējumā tika atzīta LU Juridiskās fakultātes maģistra studiju programmas studentu komanda “Pēdējais brīdis” (Dāvis Gertmans, Rebeka Laveniece un Ksenija Koleda, trenere Linda Raubenheimere).

Par 2022. gada izspēles labāko tiesnesi tika atzīta Eiropas Savienības tiesas tiesnese PhD. Prof. Ineta Ziemele.

2021. gadā XXIII prof. K. Dišlera tiesas procesa izspēlē par uzvarētājiem kļuva LU Juridiskās fakultātes studentu komanda “Allium Aureum” (dalībnieki – Konstance Krieviņa, Agris Ratniks, Niklāvs Alberts Ozoliņš; trenere – Anna Patrīcija Mālere).

Par labāko izspēles oratoru tika atzīts Agris Ratniks no komandas ,,Allium Aureum”. Labākā priekšsacīkšu oratora balvu saņēma Niklāvs Alberts Ozoliņš no komandas ,,Allium Aureum”.
Par izspēles labākā rakstiskā darba autoriem tika atzīta komanda ,,Allium Aureum”.

Noslēgumā tika pasniegtas arī vairākas simpātiju balvas. Latvian Moot Association balvu ieguva Agris Ratniks no komandas ,,Allium Aureum”. Latvijas pārstāves starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās simpātiju balva un Satversmes tiesas simpātiju balva tika piešķirta Niklāvam Albertam Ozoliņam no komandas ,,Allium Aureum”. Žurnāla “Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte simpātiju balvu piešķīra LU Juridiskās fakultātes studentei Kristai Čistjakovai no komandas “Nekā personīga”. Publisko tiesību institūta specbalvu ieguva Viktorija Gilberte, Alma Vilma Gūtmane, Agris Ratnieks, Iveta Zemrūķe, kā arī izspēles trenere Maira Pužule.

Par XXIII Prof. K. Dišlera tiesas procesa izspēles labāko tiesnesi tika atzīts LU Juridiskās fakultātes docents Edmunds Broks.

2020. gadā par XXII Prof. K. Dišlera tiesas procesa izspēles uzvarētājiem tika atzīta LU Juridiskās fakultātes studentu komanda "Sālsūdens" (dalībnieces - Ieva Šņepste, Anna Patrīcija Mālere, Katrīna Annija Ročāne; trenere - Maira Pužule).

Par izspēles labāko oratori tika atzīta Ieva Šņepste no komandas "Sālsūdens".

Godpilnajā otrajā vietā ierindojās LU JF studentu komanda "JĒČETRI" (dalībnieki - Artūrs Šuspāns; Kristers Pētersons; Kristiāns Dzerkaļs; trenere - Elīza Petrocka Petrovska).

 
2018. gada izspēlē uzvarēja Biznesa augstskolas "Turība" studentu komanda. Otro vietu ieguva Rīgas Stradiņa universitātes un Rīgas Juridiskās augstskolas apvienotā komanda, kuras dalībniece Inese Elīza Miroškina ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes absolvente. Tiesnešu vērtējumā Labāko kāzusa rakstveida analīzi šogad izstrādāja LU studentes Marta Šillere un Krista Niklase. Krista Niklase saņēma arī Satversmes tiesas simpātiju balvu, bet Marta Šillere - izspēles tiesneša Māra Lejnieka īpašo balvu. Publisko tiesību institūta balvu – Bīriņu konstitucionālās tiesībpolitikas semināra apmeklējumu – piešķīra LU komandai: Germanam Pavlovskim, Pāvelam Jašnikam un Sandrai Reščenko. Par Labāko tiesnesi dalībnieki atzina Kristapu Tamužu. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2018. gada 17. decembrī.
2017. gadā, XIX Profesora Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentu komanda: Ēriks Krēsliņš, Rihards Strads un Ritvars Purmalis. Otrā vietu ieuva LU JF komanda: Nora Ventaskraste, Gita Daukste un Ieva Reine. Labākā oratora tituls, piešķirts Rihardam Stradam, bet par izspēles labāko tiesnesi tika atzīta LU JF absolvente Kristīne Līce.
2016. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentes Sabīne Vilka, Annija Roga un Sabīne Zaula. Par Labāko oratoru tika atzīta Lāsma Rancāne, bet izspēles Labākā tiesneša balvu ieguva LU JF absolvente Ilze Tralmaka. Balvu par Labākā rakstiskā darba izstrādi saņēma LU JF studentes Marta Tarabanovska, Elīza Petrocka un Aleksandra Gavrilova. Satversmes tiesas simpātiju balva šoreiz tika sadalīta, Satversmes tiesas spriedumu apkopojumu piešķirot Kalvim Engīzeram, bet prakses iespēju Satversmes tiesā – Annijai Rogai. Publisko tiesību institūta balvu – Bīriņu konstitucionālās tiesībpolitikas semināra apmeklējumu saņēma Ramona Katrīna Hmeļicka.  Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2016. gada 13. decembrī, Nr. 50 (953).
2015. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes students Dāvids Lipšens. Par Labāko oratoru tika atzīts Jānis Priekulis, bet izspēles Labākā tiesneša balvu atkārtoti ieguva LU JF absolvente Alla Spale. Balvu par Labākā rakstiskā darba izstrādi saņēma LU JF komanda: Inita Čīma, Ēriks Krēsliņš un Roberts Jumis. Publisko tiesību institūta balvu piešķīra Dāvidam Lipšenam un Jānim Priekulim. Profesora Kārļa Dišlera fonda simpātiju balvu ieguva Ēriks Krēsliņš, savukārt Satversmes tiesas simpātiju balvu - Mārtiņš Birģelis. LU JF dekānes Anitas Rodiņas simpātiju balvu izpelnījās Dāvids Lipšens.
2014. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Jānis Sarāns, Edijs Brants un Andris Dimants. Par Labāko oratoru tika atzīta Katrīna Salmgrieze, bet izspēles Labākā tiesneša balvu atkārtoti ieguva LU JF lektors Lauris Liepa. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2015. gada 13. janvārī, Nr. 2 (854).
2013. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Jana Šķirpa, Jānis Gavars un Krista Bērziņa. Par Labāko oratoru tika atzīts Jānis Gavars, bet izspēles Labākā tiesneša balvu atkārtoti ieguva LU Juridiskās fakultātes absolvente Jūlija Jerņeva. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2013. gada 17. decembrī, Nr. 51 (802).
2012. gada izspēlē pirmo reizi uzvarēja nevis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes, bet gan Rīgas Juridiskās augstskolas studenti Vladlena Rudusāne, Matīss Rostoks un Zane Kuļokovska. Par Labāko oratoru tika atzīta Vladlena Rudusāne, bet izspēles Labākā tiesneša balvu ieguva LU JF lektors Jānis Pleps. Uzvarētāju komandas kapteine Vladlena Rudusāne ir LU JF absolvente, kas fakultāti pārstāvējusi arī starptautiskās tiesas procesa izspēlēs. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2013. gada 15. janvārī, Nr. 2 (753).
2011. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Andris Strazds, Mārtiņš Dambergs un Rūta Šutko. Par Labāko oratoru tika atzīts Mārtiņš Dambergs, bet izspēles Labākā tiesneša balvu ieguva LU Juridiskās fakultātes absolvents Edgars Pastars. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2011. gada 20. decembrī, Nr. 51 (698).
2010. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Vija Kalniņa, Liene Pommere un Artis Straupenieks. Par Labāko oratoru tika izvēlēta pusfināla dalībniece Laura Lapiņa, bet izspēles Labākā tiesneša balvu ieguva LU Juridiskās fakultātes absolvente un daudzkārtēja dažādu starptautisku tiesas procesa izspēļu dalībniece Jūlija Jerņeva. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2010.gada 28.decembrī, Nr. 52 (647).
2009. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Dainis Pudelis, Laura Emse un Andrejs Stupins. Par izspēles Labāko oratoru tika atzīts Rihards Veinbergs, bet par Labāko tiesnesi - LU Juridiskās fakultātes lektors, Saeimas Juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2010.gada 5.janvārī, Nr. 1 (596).
2008. gadā sacensībām apritēja nopietna un vērā ņemama jubileja – profesora Kārļa Dišlera izspēles notika jau desmito reizi. Tajās uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Māra Stabulniece un Vairis Dmitrijevs. Vairim Dmitrijevam pēc organizatoru un tiesnešu kopīga lēmuma tika pasniegta arī Labākā izspēļu oratora balva,  bet Labākā tiesneša balvu ieguva LU Juridiskās fakultātes lektore Anita Kovaļevska. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2008. gada 23. decembrī, Nr. 48 (543).
2007. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentes Zane Sedlova un Silvija Kuškina. Par izspēles Labāko oratori tika atzīta Zane Sedlova, bet par Labāko tiesnesi - LU Juridiskās fakultātes absolvente un daudzkārtēja dažādu starptautisku tiesas procesa izspēļu dalībniece Debora Pāvila. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2008. gada 29. janvārī, Nr. 4 (509)
2006. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Mārtiņš Pēdājs, Sandis Vilcāns un Roberts Ginters. Par izspēles Labāko oratori tika atzīta Kristīna Lufta, bet par Labāko tiesnesi - LU Juridiskās fakultātes absolvents un daudzkārtējs dažādu starptautisku tiesas procesa izspēļu dalībnieks Mārtiņš Paparinskis. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2007.gada 2.janvārī, Nr. 1 (454).
2005. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentes: Līna Kovalevska un Evisa Trepša. Par izspēles Labāko oratoru tika atzīts Martins Osis. Pirmo reizi tika pasniegta balva Labākajam tiesnesim un to saņēma LU Juridiskās fakultātes lektors Māris Lejnieks. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2006. gada 3. janvārī, Nr. 1 (404).
2004. gadā izspēle tika nosaukta profesora Kārļa Dišlera vārdā un tajā uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Kristaps Bērziņš un Reinis Bērziņš. Par izspēles Labāko oratori tika atzīta Ieva Bērziņa. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2004. gada 21. decembrī, Nr. 49 (354).
2003. gada izspēli pirmo reizi rīkoja Eiropas tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvia). Izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentes Ilze Koka un Helēna Stare. Pirmo reizi tika pasniegta balva arī Labākajam oratoram, ko saņēma Kristaps Bērziņš.
2002. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Lauris Brikmanis, Gatis Melnūdris un Mārtiņš Paparinskis.
2001. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Jānis Bite, Gatis Druvietis, Arnis Ulmanis un Uģis Zeltiņš.
2000. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Andis Burkevics, Rūdolfs Eņģelis, Vitālijs Platpirs un Kristīne Valdniece.
1999. gadā piecu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes vecāko kursu studentu iniciatīvas rezultātā radās ideja organizēt nacionāla mēroga jurisprudences studentu sacensības arī Latvijā, aicinot tajās piedalīties visas Latvijas augstskolas, kuras realizē tiesību zinātnes studijas. Sacensību norise tika iedalīta divos posmos: rakstiskajā daļā un mutiskajā daļā. Tika izstrādāts sacensību kāzuss, kurā formulēta konkrēta tiesiska problēma, dalībniekiem dodot iespēju kvalitatīvi argumentēt kā vienas, tā otras strīdā iesaistītās puses labā. Katrai studentu komanda 3– 4 dalībnieku sastāvā rakstiski formulēja savus argumentus par labu kā vienai, tā otrai pusei referāta veidā un iesniedza šos darbus izspēļu organizatoriem, kuri tālāk tos nodeva pieredzējušu juristu vērtēšanai. Tās komandas, kuras pēc rakstisko darbu novērtēšanas ieguva vislielāko punktu skaitu, tika izvirzītas izspēļu mutiskajai daļai. Izspēļu mutiskajā daļā studentiem sava argumentācija bija jāizklāsta tiesnešiem inscenēta tiesas procesa laikā gan no prasītāja, gan atbildētāja pozīcijām. Pirmo izspēļu kāzuss aptvēra nevis konstitucionālo, bet gan civiltiesību tematus un arī profesora Kārļa Dišlera vārdu sacensības ieguva tikai 2003. gadā. Pirmajā nacionāla mēroga tiesas procesa izspēlē Latvijā uzvarēja LU JF studenti Arnis Buka (šobrīd LU JF lektors), Kristīne Jarinovska, Laine Škoba un Elīna Ūsiņa.