1999. gadā pēc piecu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes vecāko kursu studentu iniciatīvas notika pirmās nacionāla līmeņa tiesas procesa izspēles Latvijā. Lai gan pirmo sacensību kāzuss ietvēra civiltiesiskas problēmas, gadu gaitā izspēles rīkotāji pievērsās konstitucionālo tiesību problēmjautājumiem un tā ieguva profesora Kārļa Dišlera vārdu, bet pastāvīgu organizatoru lomu uzņēmās ELSA Latvija. Civiltiesības savu uzvaras gājienu atsāka 2009. gadā, kad norisinājās pirmā ELSA Latvija rīkotā Tiesas procesa izspēle civiltiesībās. ELSA Latvija izspēles civiltiesībās turpināja rīkot līdz 2016. gadam.   Apzinoties, ka studējošo iemīļota nozare palikusi bez nacionāla mēroga tiesas procesa izspēles, LU JF sadarbībā ar virkni vadošu Latvijas zvērinātu advokātu biroju, Augstāko tiesu un akadēmisko vienību "Austrums" 2018. gadā atkal aicināja Latvijas studējošos mēroties spēkiem civiltiesību jomā. Šīm nacionāla mēroga sacensībām tagad dots profesora Konstantīna Čakstes vārds.

2023. gada 15. aprīlī ar fināla kārtu Latvijas Republikas Augstākās tiesas telpās noslēdzās ikgadējā profesora Konstantīna Čakstes civiltiesību izspēle. 

Uzvaras laurus plūca komanda "Pāvila Peniķa advokātu birojs” – LU Juridiskās fakultātes (JF) bakalaura studiju programmas studentes Marta Vīksna, Nikola Terēze Zvirbule un Laura Ivonna Šteinberga.  

Par labāko oratoru bakalaura studentu vidū tika atzīts Roberts Gusts no komandas “Kriptomafija” (LU JF), bet maģistrantu vidū – Kristers Pētersons no komandas “Vienā Laivā” (LU JF). Organizatoru ieskatā labāko rakstisko pozīciju iesniedza komanda "Kriptomafija" (Gustavs Aleksandrs Klucis, Roberts Gusts un Ksenija Levočkina – LU JF). 

 

Sacensību fināla uzvaras laurus plūca komanda "Pavisam privāti" – LU JF bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" studenti Katrīna Annija Ročāne, Sintija Platā un Gints Osis. 

Par Labāko oratoru bakalaura studentu vidū tika atzīts Salvis Kārklis no komandas “Trust me, I’m a lawyer” (LU JF), bet maģistrantu vidū – Elvis Grinbergs no komandas “Vecie intriganti” (LU JF).

Pirmajai Profesora Konstantīna Čakstes civiltiesību izspēlei kopumā pieteicās 16 komandas no Daugavpils Universitātes, Latvijas Universitātes (LU), Rīgas Juridiskās augstskolas un Rīgas Stradiņa universitātes.  Uzvaras laurus plūca komanda "Pirmstiesas spriedums" – LU Juridiskās fakultātes studenti Anna Patrīcija Mālere, Gunvaldis Leitens un Ieva Šņepste. Par labāko oratoru bakalaurantu vidū tiesa atzina Kristeru Losānu (LU), bet maģistrantu vidū – Sabīni Smilts (LU). Organizatoru ieskatā labāko rakstisko pozīciju iesniedza studenti komanda: Dāvids Lipšens un Toms Kārlis Broks. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2018. gada 9. aprīlī.
2016. gada izspēle norisinājās tikai rakstveidā un visas godalgotās vietas ieguva Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti. Tiesnešu vērtējumā Labāko rakstisko darbu iesniedza LU komanda "Dark souls" - Kristens Vorslavs, Kristaps Zaķis un Ēriks Krēsliņš. No 2009. līdz 2016. gadam tiesas procesa izspēli civiltiesībās rīkoja ELSA Latvija.
2014. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Jānis Sarāns un Edijs Brants, kas iesniedza arī sacensību Labāko rakstisko darbu. Par izspēles labāko oratoru atzīts tika Edijs Brants. No 2009. līdz 2016. gadam tiesas procesa izspēli civiltiesībās rīkoja ELSA Latvija. Izspēles fotogalerija
2013. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentes Liene Ābola, Krista Bērziņa un Madara Locāne, kas iesniedza arī sacensību Labāko rakstisko darbu. Komandas trenera pienākumus uzņēmās ZAB "Sorainen" partneris, zvērināts advokāts Agris Repšs. Par izspēles labāko oratoru atzīts tika Marats Golovkins. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2013. gada 11. jūnijā, Nr. 23 (774). No 2009. līdz 2016. gadam tiesas procesa izspēli civiltiesībās rīkoja ELSA Latvija. Izspēles fotogalerija
2012. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Andrejs Stupins, Viesturs Lācis un Elīna Semeņuka. Par vislabākā rakstiskā darba autorēm tika atzītas Latvijas Universitātes pārstāves – Līva Kalniņa, Baiba Skara un Daina Golubovska. Par izspēles patronu tika izraudzīts Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors, ZAB "Eversheds Bitāns" vadošais partneris Agris Bitāns. Izspēles kāzusa autors bija LU Juridiskās fakultātes doktorants Lauris Buls. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2012.gada 10.jūlijā, Nr. 28 (727). No 2009. līdz 2016. gadam tiesas procesa izspēli civiltiesībās rīkoja ELSA Latvija. Izspēles fotogalerija
2011. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Aija Freiberga un Ģirts Strazdiņš. Sacensību Labākā oratora titulu saņēma Karina Truhanova. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2011.gada 5.jūlijā, Nr. 27 (674). Par izspēles patronu tika izraudzīts Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents, zvērināts advokāts Dr. iur. Jānis Kārkliņš, un izspēles kāzusu sagatavoja LU Juridiskās fakultātes doktorants Martins Osis. No 2009. līdz 2016. gadam tiesas procesa izspēli civiltiesībās rīkoja ELSA Latvija.
2010. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Andris Strazds, Lauris Buls un Reinis Odiņš. Sacensību Labākā oratora titulu saņēma Liene Pommere, bet izspēles patrona godu uzņēmās Latvijas Universitātes profesors Dr. iur. Jānis Rozenfelds. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2010. gada 25. maijā, Nr. 21 (616). No 2009. līdz 2016. gadam tiesas procesa izspēli civiltiesībās rīkoja ELSA Latvija. Izspēles fotogalerija
2009. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Vairis Dmitrijevs un Jānis Kubilis. Sacensību labākā oratora titulu un "Jurista Vārda" speciālbalvu sacensībās saņēma Mārtiņš Dambergs. 2009. gada izspēles patrons bija Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris, profesors Dr. habil. iur. Kalvis Torgāns. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2009. gada 30. jūnijā, Nr. 26 (569). No 2009. līdz 2016. gadam tiesas procesa izspēli civiltiesībās rīkoja ELSA Latvija.