Lai paplašinātu nacionāla līmeņa tiesas procesa izspēļu aptverto tiesību nozaru lauku un godinātu Latvijas krimināltiesību un kriminālprocesa pamatlicēju, kopš 2011. gada Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde rīko Profesora Paula Minca tiesas procesa izspēli. Izspēles dalībnieku rindās līdz šim sastapti LU, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas, Daugavpils Universitātes, Latvijas Biznesa koledžas, Augstskolas EIHSEBA un Biznesa augstskolas "Turība" studenti. Tiesnešu lomās iejutušies dažādu augstskolu mācībspēki, tiesneši, prokurori, advokāti, arī Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un Satversmes aizsardzības biroja vadītājs Jānis Maizītis. Bez dažādām citām balvām izspēles uzvarētāji saņem arī ceļojošo taisnības dievietes Temīdas statuju, ko veidojis tēlnieks Edvīns Krūmiņš. Balva ir miniatūra bronzas kopija Temīdas statujai, ko 1757. gadā Rīgas Rātnama vajadzībām izgatavojis tēlnieks Daniels Kurlavskis. Pauls Mincs dzimis 1868. gadā, Daugavpilī. 1886. gadā viņš absolvēja Rīgas pilsētas ģimnāziju un iestājās Pēterburgas universitātes Juridiskajā fakultātē. 1890. gadā Mincs iestājās Tērbatas Universitātes maģistratūrā, kur 1892. gadā aizstāvēja krimināltiesību maģistra disertāciju un sāka strādāt par advokātu Rīgā. Mincs piedalījās Latvijas Republikas dibināšanā kā Tautas padomes loceklis, pēc Latvijas Senāta dibināšanas kļuva par tā locekli. Pauls Mincs pildīja Valsts kontroliera pienākumus Kārļa Ulmaņa vadītajā otrajā un trešajā Pagaidu valdībā un Pirmajā Ministru kabinetā (1919-1920). 1920. gadā ievēlēts par Satversmes sapulces locekli. Latvijas Satversmes līdzautors. No 1920. līdz 1921. gadam bija Darba ministrs. Pēc LU dibināšanas 1919. gadā Mincs kļuva par kriminoloģijas docentu, 1921. gadā - par profesoru un 1921.-1930. gadā bija Latvijas Sodu likuma izstrādāšanas komisijas priekšsēdētājs. 1922.-1930. gadā Mincs lasīja lekcijas krimināltiesībās, minoritāšu tiesībās un starptautiskajās tiesībās Rīgas Herdera institūtā. No 1934. gada Mincs kļuva par Latvijas delegātu starptautiskās krimināltiesību organizācijās Bernē un Bukarestē, piedalījās krimināllietu kongresos. Pēc Latvijas okupācijas Mincs tika arestēts un deportēts uz PSRS, kur miris Krasnojarskas novada koncentrācijas nometnē 1941. gada 28. decembrī.

2023. gadā izspēlē uzvaru izdevās izcīnīt LU Juridiskās fakultātes studentiem – Vanesai Vīndedzei, Hannelorai Voicišai, Ādamam Vizulim.

Finālā spēkiem mērojās LU Juridiskās fakultātes komanda “Cēloņsakarībiņa” (Vanesa Vīndedze, Hannelora Voiciša, Ādams Vizulis) un Rīgas Stradiņa universitātes studentu komanda “Šaubu ēnā”.

 

2021. gadā izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Tomass Hodosevičs, Harijs Bašs, Kārlis Mārtiņš Krauze. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta vārdā sagatavoto simpātiju balvu ieguva arī šīs komandas pārstāvis Kārlis Mārtiņš Krauze.

2017. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Kristiāna Bernāne, Anatolijs Orehovs un Oskars Kulmanis. Labākā oratora balvu ieguva Linards Birznieks, bet par Labāko tiesnesi dalībnieki atzina Rīgas rajona tiesas tiesnesi Ivonnu Ādamsoni-Stružu. Tiesnešu vērtējumā Labāko rakstisko darbu bija sagatavojuši Linards Birznieks, Jānis Guobis, Anete Kaparkalēja. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2017. gada 25. aprīlī, Nr. 18 (972). Izspēles fotogalerija: Priekšsacīkstes un pusfinālsfināls un apbalvošana.
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentes Santa Ratnika, Ance Drīksne un Sindija Erele Labākā oratora balvu ieguva Anatolijs Orehovs, bet par Labāko tiesnesi dalībnieki atzina zvērinātu advokātu, LU Juridiskās fakultātes absolventu Egonu Rusanovu. Tiesnešu vērtējumā Labāko rakstisko darbu bija sagatavojuši Anatolijs Orehovs, Kristiāna Bernāne un Staņislavs Sviderskis. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2016. gada 26. aprīlī. Izspēles fotogalerija: Priekšsacīkstes un pusfināls (foto: Zane Stira); fināls un apbalvošana (foto: Klāvs Vasiļevskis)
2015. gada izspēlē norisinājās tikai rakstiskā kārta. Labāko rakstisko darbu iesniedza Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Toms Vilnis un Armands Smans.
2014. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Ilga Vaļko un Jānis Gavars. Labākā oratora balvu ieguva Jānis Gavars, bet par Labāko tiesnesi dalībnieki atkārtoti atzina zv.advokātu Jāni Rozenbergu, kas šo balvu jau saņēma arī pirmajā izspēlē, 2011.gadā. Tiesnešu vērtējumā Labāko rakstisko darbu bija sagatavojuši Armands Smans un Dārta Freimane. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2014. gada 22. aprīlī, Nr. 16 (818). Izspēles fotogalerija
2013. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Artūrs Parfjonovs un Andris Eglons. Labākā oratora balvu ieguva Armands Smans, bet par Labāko tiesnesi dalībnieki atzina LU profesori Kristīni Stradu-Rozenbergu. Tiesnešu vērtējumā Labāko rakstisko darbu bija sagatavojuši Juris Janums un Jānis Dobelnieks. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2013. gada 23. aprīlī, Nr. 16 (767). Izspēles fotogalerija
2012. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studenti Jānis Maulis un Rihards Plotka. Labākā oratora balvu ieguva Elīna Ingelande, bet par Labāko tiesnesi dalībnieki atzina Satversmes tiesas priekšsēdētāju, LU JF lektoru Gunāru Kūtri. Tiesnešu vērtējumā Labāko rakstisko darbu atkārtoti iesniedza Rēzeknes Augstskolas studenti Edgars Strauts un Ivars Livdāns. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2012. gada 24. aprīlī, Nr. 17/18 (716/717). Izspēles fotogalerija
2011. gada izspēlē uzvarēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studentes Zane Akermane un Aija Freiberga. Par Labāko oratoru tika atzīts Viesturs Lācis, bet izspēles Labākā tiesneša balvu ieguva LU Juridiskās fakultātes absolvents, zvērināts advokāts Jānis Rozenbergs. Labāko rakstisko darbu iesniedza Rēzeknes Augstskolas studenti Edgars Strauts un Ivars Livdāns. Informācija par studentu panākumiem publicēta žurnālā "Jurista Vārds" 2011. gada 12. aprīlī, Nr. 15 (662). Izspēles fotogalerija