Ziņas

LU Juridiskās fakultātes studente Linda Lielbriede uzvarējusi zinātnisko darbu konkursā konkurences tiesībās

Iegūt juridiskās zināšanas un nostiprināt vadības prasmes pusotra gada laikā

Pieejami LU Juridiskās fakultātes 8. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumi

Saruna ar absolventiem par VVE pieredzi

27. maijā tiešsaistē notiks konkurences tiesību konference

17. maijā notiks Varšavas Universitātes docenta Rafala Češlaka vieslekcija "Public-private partnership as a form of implementing public tasks. The case of Poland"

Edijs Brants aizstāvēs promocijas darbu “Vainas un tās pakāpju nozīme civiltiesiskās atbildības kontekstā”

LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena jau 20. maijā

13. maijā lekt. Laura Rasnača atklātais seminārs "Reālnastas un izpirkuma tiesība"