Sengrieķu taisnības dievietes Temīdas statuja, kas atrodās LU galvenajā ēkā. © Foto: Sarmīte Livdāne, LU muzejs
Atbalsts Temīdas statujas izveidei

Piecu gadu garumā Latvijas Universitātes (LU) vēsturiskajā ēkā, kas ir arī LU Juridiskās fakultātes (JF) mājvieta, bija izvietota sengrieķu taisnības dievietes Temīdas statuja. Laika gaitā statuja kļuva par vienu no Latvijas lielākās juristu "kalves" simboliem. 2017. gada vasarā statujas īpašnieks to pārvietoja uz iepriekšējo eksponēšanas vietu Melngalvju namā. Lai taisnības dieviete atkal iezīmētu LU JF atrašanās vietu, uzsākta ziedojumu vākšana Temīdas metu konkursa norisei un mūsdienīgas statujas izveidei.

No 2012. līdz pat 2017. gada vasaras nogalei ieeju LU JF telpās rotāja 18. gadsimtā darināta sengrieķu taisnības dievietes Temīdas statuja, kas savulaik izgatavota Rīgas Rātsnama vajadzībām. Tēlnieka Daniela Kurlavska no smilšakmens veidotā statuja atradās rātsnama dekoratīvā frontona virsotnē, līdz kamēr Otrā pasaules kara sākumā ēka izdega un 1954. gadā tika nojaukta. Pateicoties kultūras pieminekļu aizsardzības entuziastiem tika izglābta liela daļa akmenī kalto detaļu, tai skaitā D.Kurlavska Temīda, kas vēlāk iekļauta no jauna uzceltā Melngalvju nama ekspozīcijā.

Laika posmā, kad Rīgas pils remonta dēļ Melngalvju namu izmantoja Valsts prezidenta kancelejas vajadzībām, būtiski tika koriģētas arī citas nama funkcijas, tai skaitā daļēji slēgta piekļuve ēkas muzeja krājumam. Tādejādi Temīdas statuja nonāca LU ēkā Raiņa bulvārī, kur JF saime to drīz vien pieņēma kā fakultātes simbolu un neatņemamu tās sastāvdaļu. Pēc prezidenta kancelejas atgriešanās Rīgas pilī, Melngalvju nams pilnībā atguva savas iepriekšējās funkcijas, kas nozīmēja arī Temīdas statujas pārvietošanu atpakaļ uz šīm telpām.

Tā kā taisnības dieviete simbolizē vērtības, ko LU JF vēlas iedzīvināt topošajos juristos, bet oriģinālā, gandrīz divus metrus garā un pustonnu smagā statuja atgriezusies pie īpašnieka, fakultāte uzsākusi sabiedrisku iniciatīvu mūsdienīgas un unikālas Temīdas statujas izveidei. Ar LU rektora rīkojumu izveidota komisija Temīdas statujas "atjaunošanai" LU. Tās sastāvā iekļauti LU un JF administrācijas un studējošo pārstāvji, kā arī nozares eksperti - Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības katedras vadītājs, profesors Bruno Strautiņš un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente Austra Avotiņa.

Ar LU Fonda administratīvu atbalstu fakultāte uzsākusi ziedojumu vākšanu Temīdas statujas izveidei. Projekta pirmajam posmam nepieciešami līdzekļi EUR 4000 apmērā, lai izsludinātu Temīdas statujas skiču konkursu un premētu tā laureātus -  talantīgus māksliniekus, kuri būs dalījušies ar savām jaunrades iestrādēm. Otrajā kārtā iecerēta piemērotākās statujas skiču publiska apspriešana un izvēle konkursa kārtībā. Projekta noslēdzošajā posmā notiks ziedojumu vākšana statujas izveidei oriģinālā izmērā.

LU Juridiskā fakultāte patiesi cer savu simtgadi 2019. gada nogalē sagaidīt ar Temīdas statuju tās telpās un aicina ar jebkāda apmēra ziedojumu iesaistīties ieceres īstenošanā.

Dalīties

Saistītais saturs

Starptautiskā konferencē atzīmēs Juridiskās fakultātes dibināšanas simtgadi
25.01.2019.

Starptautiskā konferencē atzīmēs Juridiskās fakultātes dibināšanas simtgadi

Rātsnama Temīdas statujas oriģināls aplūkojams Latvijas Universitātē
27.08.2012.

Rātsnama Temīdas statujas oriģināls aplūkojams Latvijas Universitātē