LU JF 6. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēde. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte.

Uzsākta dalībnieku reģistrācija Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) 7. starptautiskajai zinātniskajai konferencei „Tiesību zinātnes nozīme un nākotne tiesību sistēmās”. Pasākums norisināsies šā gada 16.– 18. oktobrī un Rīgā pulcēs juridiskās domas pārstāvjus no Latvijas un LU partnerinstitūcijām visā pasaulē.

Šogad LU JF starptautiskā zinātniskā konference ieplānota fakultātes dibināšanas simtgades kontekstā, iezīmējot ne tikai Latvijas tiesību zinātnes studiju un pētniecības centra nozīmīgu gadskārtu, bet arī apliecinot šīs institūcijas ieguldījumu valsts nacionālās tiesību sistēmas izveidē, attīstībā un atjaunotnē. Latvijā un ārvalstīs atzīti tiesību zinātnieki un nozares eksperti savos referātos un publikācijās aicināti atskatīties uz sasniegto, kā arī dalīties jaunākajos jurisprudences atklājumos un atziņās.

LU JF dekāne Anita Rodiņa norāda: „Juridiskās fakultātes akadēmiskais personāls ir bijis viens no stūrakmeņiem Latvijas valsts un tās tiesību sistēmas izveidē un attīstībā. Gan valstij nozīmīgāko tiesību aktu izstrāde un pilnveide, tāpat arī iesaiste valsts neatkarības atjaunošanā ir fakultātes docētāju sava veida mantojums. Savukārt šī zinātniskā konference ieskicēs jaunu fakultātes attīstības, starptautiskās atpazīstamības un zinātniskās kapacitātes vektoru ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas un pasaules kontekstā.”

Interesenti aicināti līdz 24. martam iesniegt tēzes dalībai konferencē ar mutisku vai stenda referātu, kas ieskicē nozares pagātnes, mūsdienu un nākotnes izaicinājumus, juristu devumu pilnīgākas un modernākas tiesību sistēmas izveidē un funkcionēšanā, kā arī tiesību zinātnes nozīmi tautsaimniecībā, starptautiskajās attiecībās un valsts drošības jomā. Klausītāju reģistrācija tiks uzsākta 1. septembrī.

Detalizēta informācija par pasākuma norisi pieejama konferences tīmekļa vietnē

Dalīties

Saistītais saturs

Juridiskā fakultāte svinīgā ceremonijā atzīmē simtgadi
17.10.2019.

Juridiskā fakultāte svinīgā ceremonijā atzīmē simtgadi

Aicina apmeklēt 7. starptautisko tiesību zinātņu konferenci
07.10.2019.

Aicina apmeklēt 7. starptautisko tiesību zinātņu konferenci

Atklās grāmatu "Kriminālprocesa likuma komentāri"
03.10.2019.

Atklās grāmatu "Kriminālprocesa likuma komentāri"

Juridiskā fakultāte svin simtgadi
02.10.2019.

Juridiskā fakultāte svin simtgadi

Juridiskās fakultātes simtgadē - mūsdienīgu Temīdas statuju
15.05.2019.

Juridiskās fakultātes simtgadē - mūsdienīgu Temīdas statuju