15.jūlijā notiks iestājeksāmens profesionālās maģistra studiju programmas reflektantiem, kuri vēlas pretendēt uz budžeta vietām.

2019. gada 15. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 11.00 LU Juridiskajā fakultātē Raiņa bulv. 19 notiks iestājeksāmens profesionālās maģistra studiju programmas reflektantiem, kuri vēlas pretendēt uz kādu no 50 valsts budžeta finansētajām studiju vietām.

Iestājpārbaudījums tiek rīkots teorētiska pārbaudījuma veidā un aptver pamata zināšanas par tiesību teorijas, valststiesību, krimināltiesību, civiltiesību, Eiropas un starptautisko tiesību jautājumiem. Eksāmenā ietverti 25 jautājumi, uz kuriem sniedzamas atbildes.

Reflektantiem, kuri nepretendē uz valsts finansētām studiju vietām, iestājeksāmenu nav jākārto.

Plašāka informācija par uzņemšanas grafiku: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Uznemsanas_dokumenti/Mag_limena_studijas__uznemsana_fakultate.pdf

Dalīties