Turpinot tradīciju Latvijas Universitātes (LU) Juridiskā fakultāte (JF) rīko jau 8. starptautisko zinātnisko konferenci, kas notiks 21. - 22. oktobrī, attālināti. Aktualitātes tiesību zinātnē tieši šajā lielajā pārmaiņu laikā tiks apskatītas, analizētas un debatētas konferencē “Jaunā tiesiskā realitāte: Izaicinājumi un risinājumi” (New Legal Reality: Challenges and Perspectives).

2020. gads ir nesis lielas pārmaiņas pasaulē, ietekmējot personu pamattiesības, ekonomiku, uzņēmējdarbību, sabiedrisko drošību un citas nozīmīgas valsts, sabiedrības un indivīda dzīves sfēras. Visas šīs norises nav atraujamas no tiesībām. Precīzāk – tiesiskas valsts ideāls paredz arī ārkārtas situācijā un pēc tās sabiedrības dzīvi veidot, ievērojot tiesības.

Konferencei šogad sagatavots ievērojmi liels sekciju skaits, plānotas divpadsmit sekciju sēdes ar tēmām kā privāttiesību aktuālie jautājumi, augstākās izglītības izaicinājumi mūsdienās, patērētāja pirkums mainīgajā pasaulē, aktuālie jautājumi krimināltiesībās, starptautiskās publiskās tiesības un cilvēktiesības un citas. Kā norāda LU Juridiskās fakultātes dekāne asoc. prof. Anita Rodiņa: “Katrs zinātnieks un akadēmiskā personāla pārstāvis, arī mūsu kolēģi ārvalstu universitātēs un zinātniskās institūcijās, ir laipni aicināti piedalīties šajā Latvijas lielākajā juristu forumā 2021. gadā. Lai arī attālināti, bet tomēr, starptautiskas zinātniskas konferences ir universitāšu darba neatņemama sastāvdaļa, ko var pietiekami labā līmenī īstenot arī šādos, visiem tik izaicinošos, apstākļos. Domājams, ka apskatāmo jautājumu loks tik daudzās sekcijās varētu radīt interesi ikvienam juristam iesaistīties konferences norisēs”.

Kā ierasts, konferences ietvaros gatavotos rakstus plānots izdot divos rakstu krājumos. Pirmais konferences rakstu krājums (drukāts) tiks ietverts EBSCO datubāzu platformā. Savukārt, otrais rakstu krājums (elektroniska publikācija), kuram rakstus iesniedz tikai angļu valodā, tiks iekļauts Web of Science datubāzu platformā.

 

Dalībnieku reģistrēšanās - termiņš pagarināts

Reģistrēšanās dalībai konferencē notiek līdz 6. aprīlim, aizpildot anketu un augšupielādējot tēzes konferences tīmekļa vietnes sadaļā “Reģistrācija”. Referentu dalība konferencē tiks apstiprināta līdz 12. aprīlim.

Informācija par dalības maksu atrodama šeit.

Klausītāju reģistrēšanās

Klausītāju reģistrācija tiks uzsākta septembrī konferences tīmekļa vietnes sadaļā “Reģistrācija”.

Reģistrētie klausītāji sekciju sēdēs piedalās bez maksas.

 

Vairāk informācija konferences tīmekļa vietnē: lawconference.lu.lv

Dalīties