Pieteikšanās Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes 8. starptautiskajai zinātniskajai konferencei, kas notiks šī gada 21. - 22. oktobrī, ir noslēgusies.

Dalību konferencē pieteikuši vairāk nekā 150 autori gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Kopumā reģistrēti pieteikumi no 20 ārvalstīm, to skaitā - Vācijas, Francijas, Itālijas, Apvienotās Karalistes, Polijas, Čehijas, Austrālijas, Norvēģijas, kaimiņvalstīm Igaunijas un Lietuvas un vēl citām.

Ņemot vērā lielo atsaucību, konferences organizatori ir lēmuši:

  • sniegt atbildi dalībniekiem par dalību konferencē 10. maijā;
  • pagarināt termiņu rakstu iesniegšanai konferences rakstu krājumiem (abiem) līdz 8. novembrim.

Ir sasniegts necerēti augsts pieteikšanās līmenis, kā norāda LU Juridiskās fakultātes dekāne, asoc.prof. A. Rodiņa: “Ceļš, kas tika uzsākts 2019. gadā organizējot 7. starptautisko zinātnisko konferenci, ir turpinājies izaugsmē, paplašinot starptautiskus kontaktus un veicinot fakultātes starptautisku atpazīstamību.”

Vairāk informācija konfereces tīmekļa vietnē lawconference.lu.lv. 

Dalīties