Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ir senākā juridiskās izglītības realizētāja Latvijā. LU Juridiskajā fakultātē iespējams studēt bakalaura studiju programmā, profesionālā un akadēmiskā maģistra studiju programmā un doktora studiju programmā. Studijas notiek augsti kvalificētu mācībspēku un nozares profesionāļu - tiesnešu, zvērinātu advokātu, dažādu valsts institūciju vadītāju vdībā.

Bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne”

Pirmais solis ceļā uz jurista kvalifikācijas iegūšanu ir studijas bakalaura studiju programmā “Tiesību zinātne”. Programmā studenti iegūst pamatzināšanas un kompetences visās tiesību nozarēs. Studēt iespējams- pilna laika klātienes, nepilna laika klātienes, nepilna laika neklātienes- studiju formās. Studiju ilgums, atkarībā no izvēlētās studiju formas, ir 3 līdz 4 gadi. Absolvējot bakalaura studiju programmu tiek iegūts “Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē”.

Uzzināt vairāk: Bakalaura studiju programma “Tiesību zinātne”

Pieteikšanās studijām

No 28. jūnija līdz 11. jūlijam elektroniskā pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana (2019., 2020. un 2021. gada vidusskolu absolventiem)

No 28. jūnija līdz 12. jūlijam elektroniskā pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana klātienē

No 6. jūlija līdz 12. jūlijam pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana klātienē

 

Profesionālā maģistra studiju programma “Tiesību zinātne”

Programma paredzēta augstākā līmeņa profesionālu tiesību speciālistu sagtavošanai. Paredzētas četru veidu studiju prakses dažādās tiesību nozarēs. Profesionālo iemaņu apguvei un pilnveidei studējošie var līdzdarboties Juridiskās prakses un palīdzības centrā, pieredzējušu juristu un docētāju vadībā sniedzot konsultācijas centra klientiem un vienlaikus iegūstot kredītpunktus. Absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, kas ļauj strādāt visplašākajā juridisko profesiju spektrā.

Uzzināt vairāk: profesionālā maģistra studiju programma “Tiesību zinātne”

Studiju uzziņu lekcija 15. jūnijā plkst. 17:00! Tiešsaistē Zoom platformā, lekciju vadīs programmas direktore asoc. prof. Annija Kārkliņa.

Pieteikšanās studijām

Pieteikšanās LU absolventiem (sākot no 2003.gada) no 5. līdz 15. jūlijam elektroniski LUIS.

Pieteikšanās citu augstskolu absolventiem, aizpildot elektronisko veidlapu no 5. jūlija līdz 16. jūlija plkst. 12:00.

Pieteikšanās klātienē fakultātē vai filiālē no 5. līdz 16. jūlijam.

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Tiesības un organizāciju pārvaldība”

Programma sniedz iespēju jau pieredzējušiem citu jomu profesionāļiem apgūt noderīgas zināšanas jurisprudencē. Kursi veidoti tā, lai tie būtu interesanti un noderīgi pēc iespējas plašākam klausītāju lokam. Piemēram, tādi studiju kursi kā Korporatīvās pārvaldības tiesības, Personāla vadības juridiskie aspekti un Publisko iepirkumu vadība ir noderīgi gan publiskajā, gan privātajā sektorā nodarbinātajiem. Studiju programmā paredzēto kursu saturs un docēšanas metodika ļauj tos viegli apgūt jebkuram bez iepriekšējas juridiskās izglītības. Studiju ilgums ir 1, 5 gadi. Absolvents iegūst Sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē. Profesionālā kvalifikācija netiek piešķirta.

Uzzināt vairāk: akadēmiskā maģistra studiju programma “Tiesības un organizāciju pārvaldība”

Pieteikšanās studijām

Pieteikšanās LU absolventiem (sākot no 2003.gada) no 5. līdz 15. jūlijam elektroniski LUIS.

Pieteikšanās citu augstskolu absolventiem, aizpildot elektronisko veidlapu no 5. jūlija līdz 16. jūlija plkst. 12:00.

Pieteikšanās klātienē fakultātē vai filiālē no 5. līdz 16. jūlijam.

 

Doktora studiju programma “Tiesību zinātne”

Programmas mērķis ir dot padziļinātas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas patstāvīga pētniecības darba veikšanai un augsti kvalificētu tiesību zinātnieku sagatavošanai akadēmiskajam darbam augstskolās, zinātniskajam un organizatoriskajam darbam valsts un privātās institūcijās, kā arī augstas sarežģītības pakāpes darbam praktiskajā jurisprudencē. Pieejams plašs specializācijas virzienu klāsts, aptverot visas tiesību zinātnes apakšnozares: tiesību teoriju un vēsturi, valsts tiesības, starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības, civiltiesības, krimināltiesības, policijas tiesības, kā arī kriminālistiku un operatīvās darbības teoriju. Studiju laiks pilna laika klātienes studiju formā ir 3 gadi, nepilna laika klātienes studiju formā 4 gadi. Absolvents iegūst zinātnisko doktora grādu, zinātnes doktors (Ph.D.) tiesību zinātnē.

Uzzināt vairāk: doktora studiju programma “Tiesību zinātne"

Pieteikšanās studijām

Pieteikumu iesniegšana notiek no 23. augusta līdz 3. septembrim, vairāk informācija šeit. 

Dalīties