LU 75. zinātniskā konference Juridiskajā fakultātē. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte.

Latvijas Universitātes (LU) 77. starptautiskās zinātniskās konferences laikā no 15. februāra līdz 7. martam ieplānota arī plenārsēde un deviņas sekciju sēdes tiesību zinātnē. LU Juridiskās fakultātes (JF) mācībspēki, absolventi un citi, dažādu tiesību nozaru eksperti konferencē kopumā nolasīs 93 referātus, kurus pēc tam apkopos anonīmi recenzētā rakstu krājumā.

Ikgadējā LU starptautiskā zinātniskā konference tiek rīkota ar mērķi nodrošināt pētījumu rezultātu, ideju un domu apmaiņu zinātnieku, docētāju, studentu un viesu starpā, kas ir viena no neatņemamām zinātniskās darbības sastāvdaļām. Šogad LU JF organizētā plenārsēde veltīta Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzībai, aplūkojot tās dažādu tiesību nozaru perspektīvā.  Plenārsēdi ar referātu par valodu kā konstitucionālu vērtību ievadīs profesore Sanita Osipova. Par cilvēka cieņas aizsardzību valststiesībās referēs lektore Anita Kovaļevska. Darbs turpināsies ar docentes Dainas Oses priekšlasījumu par procesuālās ekonomijas principa un tiesību uz taisnīgu tiesu mijiedarbību, kā arī profesores Kristīnes Stradas-Rozenbergas referātu par nevainīguma prezumpcijas būtību un tās pārkāpšanas sekām. Plenārsēdi noslēgs asociētais profesors Artūrs Kučs, skaidrojot termina “noteikts ar likumu” saturu cilvēktiesību ierobežošanas kontekstā. Priekšlasījumi tiesību zinātnē mēneša garumā turpināsies vēl deviņās sekciju sēdēs, iezīmējot aktuālos jautājumus katrā tiesību nozarē. Interesenti aicināti pasākuma norises vērot klātienē; atsevišķi sēžu ieraksti pēc pasākuma tiks publicēti LU JF videoarhīvā. Plenārsēdes un sekciju sēžu darba kārtība tiesību zinātnē  

Dalīties

Saistītais saturs

Juridiskā fakultāte svinīgā ceremonijā atzīmē simtgadi
17.10.2019.

Juridiskā fakultāte svinīgā ceremonijā atzīmē simtgadi

Aicina apmeklēt 7. starptautisko tiesību zinātņu konferenci
07.10.2019.

Aicina apmeklēt 7. starptautisko tiesību zinātņu konferenci

Atklās grāmatu "Kriminālprocesa likuma komentāri"
03.10.2019.

Atklās grāmatu "Kriminālprocesa likuma komentāri"

Juridiskā fakultāte svin simtgadi
02.10.2019.

Juridiskā fakultāte svin simtgadi