16. oktobrī fakultātē viesosies Hāgas universitātes un Erasma Roterdamas universitātes tiesību zinātnes profesors Dr.iur. Jāps de Zvāns (Jaap W.de Zvaan) ar vieslekciju „The European Union Asylum and Immigration Law and Policy: state of play and perspectives”.

Vieslektora interešu lokā ir Eiropas integrācijas un starptautisko sakaru un Eiropas publisko tiesību jautājumi.

Profesors J.de Zvāns ir Transeiropas politikas pētījumu asociācijas (TEPSA), Eiropas Studiju institūtu tīkla organizācijas Eiropas Savienības dalībvalstīs un kandidātvalstīs ģenerālsekretārs, kā arī Eiropas Publisko tiesību organizācijas (EPLO) Eiropas Publisko tiesību grupas loceklis un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Nīderlandes Helsinku komitejas loceklis.

Lekcija norisināsies Juridiskās fakultātes 40.auditorijā (4.stāvs) plkst. 10.00, Raiņa bulvārī 19. Aicināti doktora studiju programmas “Tiesību zinātne” doktoranti un citi interesenti.

Dalīties