Koens Lenerts. Foto no EST arhīva.

Par godu Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) dibināšanas simtajai gadadienai 2019. gada 16.– 18. oktobrī norisināsies LU JF 7. starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās”.

Šogad starptautiskā zinātniskā konference ieplānota fakultātes dibināšanas simtgades kontekstā, iezīmējot ne tikai Latvijas tiesību zinātnes studiju un pētniecības centra nozīmīgu gadskārtu, bet arī apliecinot šīs institūcijas ieguldījumu valsts nacionālās tiesību sistēmas izveidē un attīstībā un atjaunotnē. Latvijā un ārvalstīs atzīti tiesību zinātnieki un nozares eksperti savos referātos un publikācijās atskatīsies uz nozarē sasniegto, kā arī dalīsies jaunākajos jurisprudences atklājumos un atziņās.

Pasākums Rīgā pulcēs juridiskās domas pārstāvjus no LU partnerinstitūcijām visā pasaulē. Dalībniekus konferences plenārsēdes laikā uzrunās arī Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Leinerds (Koen Lenaerts).

„Šīs jubilejas konferences laikā vēlamies iezīmēt fakultātes attīstības, starptautiskās atpazīstamības un zinātniskās kapacitātes virzienu nākamajai simtgadei, tādēļ LU saimes vārdā varu teikt, ka būsim ārkārtīgi pagodināti Rīgā uzņemt EST priekšēdētāju K. Leinerdu,” norāda LU JF dekāne asociētā profesore Anita Rodiņa.

Interesenti aicināti līdz 24. martam iesniegt tēzes dalībai konferencē ar mutisku vai stenda referātu. Klausītāju reģistrācija tiks uzsākta 1. septembrī. Detalizēta informācija par konferences norisi pieejama tās tīmekļvietnē.

Dalīties

Saistītais saturs

Juridiskā fakultāte svinīgā ceremonijā atzīmē simtgadi
17.10.2019.

Juridiskā fakultāte svinīgā ceremonijā atzīmē simtgadi

Aicina apmeklēt 7. starptautisko tiesību zinātņu konferenci
07.10.2019.

Aicina apmeklēt 7. starptautisko tiesību zinātņu konferenci

Atklās grāmatu "Kriminālprocesa likuma komentāri"
03.10.2019.

Atklās grāmatu "Kriminālprocesa likuma komentāri"

Juridiskā fakultāte svin simtgadi
02.10.2019.

Juridiskā fakultāte svin simtgadi