Katrīna Priede

Iepazīsimies! Pastāstiet par sevi un to kur šobrīd strādājat.

Mans vārds ir Katrīna Priede, un ikdienā pamatā darbojos medicīnas nozarē, organizējot privāto ārstniecības iestāžu darbu, strādājot SIA “Veselības centrs 4” saistītajos uzņēmumos SIA “Vizuālā diagnostika”, kas nodrošina radioloģiskās un funkcionālās diagnostikas pakalpojumus visā Latvijā, un SIA “Capital Clinic Riga”, kas ir augsta līmeņa klīnika Rīgā. Papildus pamatdarbam aizvadītā (2019.) gada nogalē ar draugiem iesaistījāmies avantūrā un nopirkām visai atpazīstamo izklaides vietu Rīgā – muzikāli literāro klubu “Četri balti krekli”.

Kur ieguvāt augstāko izglītību?

Mana pirmā iegūtā augstākā izglītība ir ārsta grāds, kuru ieguvu Rīgas Stradiņa universitātē.

Kādu amatu ieņemat uzņēmumā un kāda aptuveni ir Jūsu ikdiena?

SIA “Vizuālā diagnostika” un SIA “Capital Clinic Riga” esmu attiecīgi prokūristes un valdes priekšsēdētājas vietniece, savukārt, SIA “Četri balti krekli” esmu dalībniece un valdes locekle. Darbojoties divās diezgan dažādās nozarēs, mana ikdiena ir visai raiba, kā iespējams var noprast. Savā pamatdarbā medicīnas nozarē organizēju ārstniecības iestāžu ikdienas darbu, kas būtībā ir augstākās vadības ideju realizēšana, normatīvo aktu prasību ieviešana ikdienas procesos, iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, personālvadības dokumentu izstrāde un aprite, saziņa un sadarbība ar nozari uzraugošajām valsts iestādēm, līgumu, veidlapu u.c. dokumentu izstrāde, personas datu aizsardzības prasību ieviešana ikdienas procesos, finanšu un procesu atskaišu sagatavošana u.c. pienākumi. Savukārt SIA “Četri balti krekli” paņem visu pārējo dienas laiku, un šajā uzņēmumā ikdienā kopā ar kluba menedžeri plānojam uzņēmuma stratēģisko attīstību (ņemot vērā faktiskos apstākļus un iespējas), ģenerējam un realizējam idejas, nodrošinu normatīvo prasību izpildi uzņēmumā, pēc nepieciešamības sazinos un sadarbojos ar nozari uzraugošajām valsts iestādēm, pārraugu personālvadības, stratēģiskos, juridiskos, finanšu u.c. jautājumus. Tā kā “Četri balti krekli” ir vairāk kā hobijs un blakusdarbs, kuru esam uzņēmušies kopā ar draugiem, tad nereti pašai sanāk arī paņemt rokās lupatas un slotas vai krāsas bundžu, nomazgāt traukus vai izdarīt jebkuru citu mazo ikdienas darbu.

Kāpēc izvēlējāties studēt LU Juridiskās fakultātes maģistra studiju programmā „Tiesības un organizāciju pārvaldība”?

Pirms dokumentu iesniegšanas šajā programmā, jau kādu laiku bija sajūta, ka sava ikdienas darba pienācīgai un kvalitatīvai izpildei prasās kādu akadēmisku ietvaru un papildus zināšanas. Zināju, ka tām ir jābūt saistītām ar tiesību zinātni. Divus gadus intereses pēc skatījos, kāds ir augstskolu piedāvājums, un nekas īsti neatbilda manām vēlmēm un vajadzībām.  Kad principā biju jau nolēmusi sniegt dokumentus LU bakalaura studiju programmā “Tiesību zinātne”, ieraudzīju, ka pirmo gadu tiek realizēta šī maģistra studiju programma. Tā kā jau tajā brīdī ikdiena bija gana dinamiska un piepildīta, tad izvēlējos dokumentus sniegt maģistra studiju programmā, nevis bakalaura, un šobrīd uzskatu, ka tas bija pareizais lēmums, jo spēt savā ikdienā realizēt bakalaura līmeņa studijas būtu krietni grūtāk kā šīs maģistra studijas. Interesanti, ka ilgus gadus bērnībā un skolas gados diezgan apņēmīgi visiem stāstīju, ka tad, kad izaugšu liela, kļūšu par juristi! 

Vai studijas šajā programmā “ne-juristam” nav pārāk grūtas?

Noteikti nē. Ja cītīgi apmeklē lekcijas un seminārus, tad studijas drīzāk varētu saukt par intensīvām, interesantām un bagātinošām, bet ne grūtām. To saistu ar to, ka pasniedzēji ir kompetenti un profesionāli, apzinās, ka mēs neesam juristi, un tāpēc sākumā īpašu uzmanību pievērsa tam, lai sniegtu ieskatu tiesību zinātnes pamatjēdzienos. Studijas vēl interesantākas un patīkamākas padara arī kursabiedri, kuri nāk no ārkārtīgi dažādām nozarēm un ir ļoti aktīvi studiju procesā, kas sniedz pievienoto vērtību studijām.

Ko, līdz šim, Jums devušas studijas šajā maģistra studiju programmā? Kuri studiju kursi līdz šim Jums bijuši visnoderīgākie?

Studijas šajā maģistra studiju programmā ir devušas diezgan daudz. Pirmkārt un galvenokārt kā cilvēks esmu kļuvusi zinošāka, esmu izpratusi kā darbojas tiesību sistēma Latvijā, kļuvusi erudītāka un praktiskā ziņā spējīgāka risināt dažādas ikdienas situācijas, kurās nepieciešamas zināšanas un spējas tiesību zinātnē. Protams, arī savā profesionālajā dzīvē ir saskatāma izaugsme un izpratnes palielināšanas jautājumos, par kuriem esam studējuši aizvadītajos studiju kursos. Negribētos izcelt vai nopelt kādu konkrētu studiju kursu, tomēr gribu akcentēt, ka šie divi semestri ir snieguši vispārēju, visaptverošu ieskatu gan administratīvajās tiesībās, gan civiltiesībās, gan krimināltiesībās, kas tomēr ir galvenie juridiskie virzieni, ar kuru ikviens saskaras vai var saskarties ikdienā. Viena no pozitīvākajām lietām par studijām šajā programmā ir tā, ka pat tādi studiju kursi, kuri individuālā līmenī šķietami nav tik aktuāli, ir bijuši ļoti kvalitatīvi un snieguši prasmes un zināšanas, kuras noder ikdienā. Tāpat arī gribas uzteikt teicamo studiju organizēšanas procesu – gan dekāne, gan programmas vadītājs, gan metodiķes ļoti aktīvi iesaistās ikdienas darbu organizēšanā un labprāt uzklausa atgriezenisko saiti, un arī tas sniedz pievienoto vērtību studiju procesam.

Kam Jūs ieteiktu maģistra studiju programmu „Tiesības un organizāciju pārvaldība”?

Maģistra studiju programmu “Tiesības un organizāciju pārvaldība” es varu ieteikt ikvienam, neatkarīgi no tā, kur cilvēks strādā – valsts pārvaldē, privātajā sektorā vai pats aktīvi nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Vērtējot studiju procesu no pirmās dienās, varu apgalvot, ka studiju maksa noteikti ir programmā iegūto zināšanu vērta. Ja vien cilvēks pats iegulda savu laiku studijās, tad programmā iesaistītie mācībspēki noteikti sniegs tādas zināšanas un prasmes, kas palīdzēs ikdienā sekmīgāk risināt dažādus juridiskus izaicinājumus gan personiskajā, gan profesionālajā dzīvē.

 

Dalīties

Saistītais saturs

Iegūt juridiskās zināšanas un nostiprināt vadības prasmes pusotra gada laikā
02.06.2022.

Iegūt juridiskās zināšanas un nostiprināt vadības prasmes pusotra gada laikā

Nāc studēt LU Juridiskajā fakultātē!
13.06.2020.

Nāc studēt LU Juridiskajā fakultātē!