Strādājot gan valsts, gan privātajā sektorā nākas saskarties ar dažādiem ar jurisprudenci saistītiem jautājumiem, īpaši tad, ja ieņemamais amats saistīts ar organizācijas vadību. Lai gan juridiskos jautājumus risina juristi, vadītāja spēja orientēties juridiskajos aspektos ļauj operatīvi pieņemt kvalitatīvus lēmumus. Tomēr tiesību zinātņu studijas ir laikietilpīgs process (vismaz pieci gadi), un tas ne vienmēr sakrīt ar pieredzējušu vadītāju interesēm. Tāpēc Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte piedāvā iespēju citu jomu profesionāļiem apgūt noderīgas zināšanas jurisprudencē maģistra studiju programmā “Tiesības un organizāciju pārvaldība”. Studiju ilgums ir pusotrs gads.

Maģistra studiju programma “Tiesības un organizāciju pārvaldība” veidota tā, lai būtu interesanta un noderīga pēc iespējas plašākam klausītāju lokam. Programmā iekļauti tādi kursi kā publisko iepirkumu vadība, korporatīvās pārvaldības tiesības, līgumtiesības, personāla vadības juridiskie aspekti un citi. Kursu saturs un docēšanas metodika ir pielāgota, lai to būtu viegli apgūt personām bez iepriekšējas juridiskās izglītības. Nodarbības notiek sestdienās un darba dienu (ceturtdiena, piektdiena) vakaros no plkst. 18:15.

Programmas absolvents, VAS “Latvijas Pasts” padomes priekšsēdētājs Raimonds Dūda par studijām stāsta: "Studiju programmu “Tiesības un organizāciju pārvaldība” izvēlējos, lai stiprinātu un pilnveidotu savas zināšanas un līdzšinējo pieredzi tiesību zinātņu teorijā, jurisprudencē un to praktiskajā piemērošanā. Programma pilnībā attaisnoja manas gaidas un cerības, jo tā paplašināja manu redzesloku gan par tiesību zinātni un jurisprudenci kopumā, gan stiprināja izpratni par tiesību piemērošanas specifiku, kā arī ir devusi ieskatu arī par tiesību piemērošanas problēmu jomām, kuras būtu iespēja turpmāk pētīt, analizēt un izdarīt secinājumus un priekšlikumus, piemēram, doktorantūras studiju ietvaros. Studiju programmā iegūtās zināšanas kapitālsabiedrību pārvaldībā praktiski noder ikdienā, lai konkrētās situācijās spētu kompetenti apzināt un izvērtēt juridiskos riskus un iespējas, kā arī novērtēt kādi resursi vai kompetences būtu nepieciešamas to efektīvai tiesiskai noregulēšanai."

Absolventi spēs paredzēt organizāciju pārvaldībā aktuālos juridiskos riskus, sapratīs plašākas kopsakarības gan savā organizācijā, gan sabiedrībā un valstī, un paaugstinās vispārējās vadības prasmes. Studijās iegūtās zināšanas un prasmes būs noderīgas vidējā un augstākā līmeņa vadītāju amatos gan publiskajā, gan privātajā sektorā un pavērs plašākas iespējas karjeras attīstībai.

Pieteikšanās maģistra studijām Latvijas Universitātē notiks elektroniski (LU absolventiem no 2003. gada) no 4. līdz 14. jūlijam. Pieteikšanās klātienē vai aizpildot elektronisko veidlapu LU mājas lapā no 4. līdz 15.jūlijam.

Plašāka informācija par uzņemšans nosacījumiem šeit.

Dalīties