Latvijas Universitātes Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 17. maijā Edijs Brants aizstāvēs promocijas darbu "Vainas un tās pakāpju nozīme civiltiesiskās atbildības kontekstā" civiltiesību apakšnozarē zinātnes doktora grāda (Ph.D.) tiesību zinātnē iegūšanai. Darbs izstrādāts LU profesora Dr.iur. Jāņa Kārkliņa zinātniskā vadībā.

Promocijas darba aizstāvēšana notiks 2022. gada 17. maijā, plkst. 9.00 LU Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē tiešsaistē ZOOM platformā.

Lūdzam interesentus reģistrēties dalībai sēdē līdz 2022. gada 12. maijam, rakstot uz e-pastu: agnese.steinberga@lu.lv

Ar darbu var iepazīties Latvijas Universitātes daudznozaru bibliotēkā (Raiņa bulvārī 19, 203. telpā, 2. stāvā).