Foto no ELSA Latvija arhīva

Jau ierasti katru gadu Eiropas tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvija) rīko profesora Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēles Latvijas augstskolu tieslietu studentiem. Šajā gadā apritēja nopietna un vērā ņemama jubileja – Dišlera izspēles notika jau desmito reizi.

Pa šiem gadiem izveidojušās labas tradīcijas, stabils izspēļu draugu un atbalstītāju loks, kā arī daudzi no šo izspēļu uzvarētājiem vai dalībniekiem šobrīd ir jau labi pazīstami Latvijas juristi. Kā atzina šā gada izspēļu fināla galvenais tiesnesis Latvijas Universitātes (LU) lektors Māris Lejnieks, Dišlera izspēles ierasti studentiem ir pirmais pieteikums uz panākumiem izraudzītajā profesijā. Tāpat Dišlera izspēlēs ir analizēti un vērtēti daudzi tiesību jautājumi, kuri ir izpelnījušies plašāku ievērību, kad tos pēcāk ir skatījusi Satversmes tiesa. Lielu ievērību savulaik izpelnījās Robežlīguma lietas izspēlēšana Dišlera izspēlēs, taču Dišlera izspēlēs ir vērtēti arī pulcēšanās brīvības ierobežojumi, pienākums sakopt savam īpašumam piegulošās ietves un ceļus, kā arī aizliegums strādājošiem pensionāriem saņemt pensijas. Tāpat šobrīd aktuālais jautājums par tiesnešu algu samazināšanu savulaik arī izspēlēts Dišlera izspēlēs. Šajā gadā izspēļu organizatori arī bija izraudzījušies aktuālu tēmu, ko šobrīd skata Satversmes tiesa, – vai Satversme uzliek valstij par pienākumu kompensēt arī tādus medikamentus slimniekiem, kas nav iekļauti kompensējamo medikamentu sarakstā. Izspēlēs dalībnieki veiksmīgi izmantoja ne vien juridiskus apsvērumus, bet arī politiskus un emocionālus argumentus, kā arī atsauces uz valsts budžeta iespējām. Finālā tiesneši deva priekšroku komandai, kas pārstāvēja institūciju, kura izdevusi apstrīdēto tiesību aktu. Taču jau ierasti – šādu tiesnešu vērtējumu noteic nevis pārstāvētās pozīcijas pareizība, bet gan dalībnieku komandas prasmes un argumenti. Šajā gadā Dišlera izspēlēs dalībnieku rakstiskos darbus un tiesu debašu prasmes vērtēja studentu iecienīti un praktiķu vidū zināmi juristi, kas iejutās bargo tiesnešu lomās: Māris Lejnieks, Lauris Liepa, Ieva Bērziņa-Andersone, Lelde Krastiņa, Ginta Sniedzīte, Anita Kovaļevska, Edgars Pastars, Jūlija Jerņeva, Dainis Lasmanis, Sandijs Statkus, Konstantīns Vaivods un Elīna Eihmane. Jau vairākus gadus organizatori izspēļu noslēgumā apbalvo ne vien to dalībniekus un uzvarētājus, bet arī izspēļu labāko tiesnesi. Dažādos gados izspēļu labākais tiesnesis ir noteikts atšķirīgi, taču vienmēr ir ticis ņemts vērā kā organizatoru, tā arī izspēļu dalībnieku viedoklis. Šajā gadā labākā tiesneša balvu ieguva LU Juridiskās fakultātes lektore Anita Kovaļevska. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, lai arī dalībnieku skaits bija mazāks, tomēr izspēļu tiesneši gana atzinīgi vērtēja gan iesniegtos rakstiskos darbus, gan arī komandu parādītās oratoru prasmes un spēju atbildēt uz tiesnešu jautājumiem. Balvu par labāko rakstisko darbu saņēma LU Juridiskās fakultātes studenti Mārtiņš Puķe, Elīna Rudzāte un Rihards Veinbergs. Savukārt izspēļu mutiskajā daļā uzvarēja un galveno balvu ieguva LU Juridiskās fakultātes studenti Vairis Dmitrijevs un Māra Stabulniece. V. Dmitrijevam pēc organizatoru un tiesnešu kopīga lēmuma tika pasniegta arī labākā izspēļu oratora balva. ELSA – Latvija par sniegto atbalstu pateicas izspēļu sponsoriem – zvērinātu advokātu birojiem "Sorainen", "Eversheds Bitāns" un "Liepa, Skopiņa / BORENIUS", kā arī atbalstītājiem – zvērinātu advokātu birojam "Loze, Grunte & Cers", sabiedriskās politikas centram "Providus", VSIA "Latvijas Vēstnesis", LU Juridiskajai fakultātei un LU Juridiskās fakultātes studentu pašpārvaldei.

Dalīties