© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments.

Studijas pārtraukt vai atlikt noslēguma darba izstrādi var dažādu iemeslu dēļ. Lēmums brīdi apstāties reizēm dod iespēju un laiku pārdomāt savas intereses, spējas un mērķus. Atsākt pārtrauktās studijas, sekmīgi iekļauties studiju ritmā, nokārtot atlikušos "parādus" un iegūt augstāko izglītību nekad nav par vēlu. Turpini iesākto!

Studiju atsākšana un veiksmīga to turpināšana dod pārliecību par spējām ietekmēt savu karjeras un dzīves virzību, kā arī sniedz gandarījumu par spēju paveikt iecerēto. Atsākt studijas Latvijas Universitātē var arī tad, ja tās pārtrauktas citā augstskolā.

Studijas iespējams atsākt, reģistrējoties studiju semestrim vai programmas gala pārbaudījumiem: bakalaura vai maģistra darba izstrādei, kā arī jurista kvalifikācijas eksāmeniem.

Reģistrēšanās semestrim vai noslēguma pārbaudījumiem - bakalaura studijas, PLK, NLK
Reģistrēšanās semestrim vai noslēguma pārbaudījumiem - bakalaura studijas, NLN
Reģistrēšanās semestrim vai noslēguma pārbaudījumiem - maģistra studijas

Citu augstskolu studenti var pieteikties tiesību bakalaura vai maģistra studiju turpināšanai Latvijas Universitātē no 2019. gada 29. janvāra līdz 1. februārim.

Studiju turpināšana pēc to pārtraukšanas citā augstskolā

Saziņai:

Bakalaura pilna un nepilna laika klātienes studijas - metodiķe Kristīne Ābele, tālr. 67034598
Bakalaura neklātienes un maģistrantūras studijas - metodiķe Laura Millere, tālr. 67034523

Dalīties