Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta karjeras izglītības programma skolēniem, kas vēlas vērot un piedalīties kādas profesijas pārstāvja darba ikdienā. Ja Tev ir patiesa interese par jurista darbu un tiesību studijām, piesakies un kļūsti par "ēnu" kādam no Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) darbiniekiem!

Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības "Junior Achievement Latvia" reģistrēta preču zīme. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties savu nākotnes nodarbošanos un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Programma jau ilggadēji sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Ēnu diena norisināsies 2019. gada 13. februārī, bet skolēni līdz 3. februārim var pieteikties LU JF "vakancēm" un sekot LU JF dekānes Anitas Rodiņas, Juridiskās prakses un palīdzības centra direktores Sandras Zīles Gereišas, Juridiskās zinātnes institūta direktora Vadima Mantrova un lektora Laura Liepas darba gaitām.

LU "vakances" skolēniem publicētas un pieteikšanās noris Ēnu dienas tīmekļvietnē.

Dalīties