Foto: Santa Sāmīte

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) Juridisko fakultāti (JF) 15. februārī plkst. 12.00 LU Lielajā aulā notiks jurista un politologa Egila Levita grāmatas “Valstsgriba. Idejas un domas Latvijai 1985-2018” atvēršana. Pasākuma otrajā daļā būs iespēja dzirdēt Levita pārdomas par Latvijas vietu, lomu un uzdevumiem 21. gs. pasaulē.

Grāmatas atvēršanā uzrunas teiks Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, sabiedriskais darbinieks Dainis Īvāns, LU JF lektors Lauris Liepa, kā arī citas amatpersonas un autora laikabiedri.

Izdevumā plašai sabiedrībai saprotami aplūkoti daudzi ar Latvijas neatkarības un demokrātiskās valsts iekārtas atjaunošanu saistīti jautājumi. Izdevums atklāj gan Egila Levita ideālismu un pragmatismu, gan ticību Latvijas valstij un tās cilvēku spēkam.

“Grāmatā iekļauti tikai pāris juridiska satura materiāli, tekstu vairums ir ieinteresētam pilsonim absolūti uztveramā valodā,” tā “Valstgribas” idejas autore un sastādītāja Rudīte Kalpiņa. “Iedrošinot lasītāju šo apjomīgo darbu iepazīt, ir jāuzsver, ka Egils Levits vienmēr spējis pat specifiski sarežģītas lietas izstāstīt plašai sabiedrībai saprotami, precīzi un interesanti.”

“Pārlasot grāmatu, nākas atkārtoti secināt, ka nopietnākais ikviena Latvijas iedzīvotāja izaicinājums pēc iznākšanas no patvaļā balstītas valsts iekārtas bija tiesiskas valsts pilsoņa izpratnes un iemaņu apgūšana,” tā priekšvārdā pauž Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ph. D. Ineta Ziemele.

Darbu caurvij viens kopīgs motīvs – fundamentāla juridiskā, politiskā un morālā argumentācija par Latvijas valsts un latviešu nācijas pastāvēšanas tiesībām, jēgu un būtību, par pilsoņu attiecībām ar valsti un tās sekmīgu pārvaldību.

Egils Levits devis būtisku profesionālu ieguldījumu gan Latvijas valsts atjaunošanā, gan tās pārveidē par demokrātisku un tiesisku valsti, gan tās jau kā mūsdienu Eiropas valsts idejiskajā, institucionālajā un tiesiskajā nostiprināšanā un attīstībā. To arī apliecina šī grāmata, kuras 848 lappusēs apkopota Levita publicistika latviešu valodā vairāk nekā 30 gadu garumā.

“Valstsgriba” izdota oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” Grāmatu apgādā. Grāmatas atvēršanas pasākumu aicināts apmeklēt ikviens interesents.

Dalīties