2020. gada 13. jūlijā no plkst. 9.00-11.00 LU Juridiskajā fakultātē notiks iestājeksāmens profesionālās maģistra studiju programmas reflektantiem, kuri vēlas pretendēt uz kādu no 37 valsts budžeta finansētajām studiju vietām.

Iestājpārbaudījums tiek rīkots teorētiska pārbaudījuma veidā un aptver pamata zināšanas par tiesību teorijas, valststiesību, krimināltiesību, civiltiesību, Eiropas un starptautisko tiesību jautājumiem. Eksāmenā ietverti 25 jautājumi, uz kuriem sniedzamas atbildes.

Reflektantiem, kuri nepretendē uz valsts finansētām studiju vietām, iestājeksāmenu nav jākārto.

 

Plašāka informācija par uzņemšanas grafiku šeit. 

Dalīties