Priecājamies paziņot, ka ir sagatavoti un ikvienam interesentam elektroniski pieejami Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 8. starptautiskās zinātniskās konferences "Jaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi" rakstu krājumi.

Pirmajā rakstu krājumā ietverti divdesmit seši raksti, bet otrajā krājumā trīsdesmit septiņi dažādu valstu pārstāvju raksti. Otrajā krājumā publicēti raksti angļu valodā. 

1. krājums - JAUNĀ TIESISKĀ REALITĀTE: IZAICINĀJUMI UN RISINĀJUMI. I.

2. krājums - NEW LEGAL REALITY: CHALLENGES AND PERSPECTIVES. II

 

2021. gada 21.-22. oktobrī tiešsaistē norisinājās LU Juridiskās fakultātes 8. starptautiskā zinātniskā konference “Jaunā tiesiskā realitāte: Izaicinājumi un risinājumi”, pulcējot vairāk nekā 140 dalībniekus. Divās dienās tika prezentēti gandrīz 80 referāti un apspriesti vairāk kā 30 stenda referāti, diskusijās pulcējot zinātniekus no vairāk kā 30 universitātēm vairāk kā 20 dažādās valstīs. Juridiskās fakultātes mācībspēki attīstījuši ciešu sadarbību ar citu universitāšu kolēģiem, par ko liecināja arī kopīgi sagatavotie referāti un izskanējušās idejas turpmākiem projektiem.

Dalīties